ALMENNIR SKILMÁLAR FYRIR KYNNINGAR Í CASINO

Hér að neðan finnurðu almenna skilmála og reglur („Reglur“) sem gilda um öll tilboð, kynningar með verðlaunum og keppni (saman, „Kynningar“) sem eru auglýstar á eða aðgengilegar í gegnum svæðið sem er staðsett á www.pokerstarscasino.com („“Svæði“, eða „síða“) og/eða í gegnum myndræna notendaviðmótshugbúnaðinn (e. GUI, „Biðlarinn“). Hver kynning sem haldin er af TSG Interactive Gaming Europe Limited („við“/„okkar“/ „okkur“/„fyrirtæki okkar“), sem á og rekur síðuna. Þegar það er notað og samhengið leyfir, skal hugtakið „Samsteypan/samstæðan“ merkja TSG Interactive Gaming Europe Limited ásamt undirfyrirtækjum þess og hvaða eignarhaldsfélagi TSG Interactive Gaming Europe Limited sem er og hverjum þeim undirfyrirtækjum sem tilheyra slíku eignarhaldsfélagi og hvaða fyrirtæki sem er sem tilheyrir fyrirtækjasamstæðu sem kallast „The Stars Group“.

Til að taka þátt í einhverri kynningu skal hver þátttakandi („Þátttakandi“/„þú“) samþykkja að gangast skilyrðislaust undir eftirfarandi (eins og átt gæti við): (i) þessar reglur; (ii) þjónustuskilmálana sem gilda um notkun síðunnar („Þjónustuskilmálar“); (iii) mótareglurnar sem gilda um þátttöku í öllum mótum á síunni („Mótareglur“); og (iv) hvaða sérskilmála og skilyrði sem gætu átt við um einstakar kynningar og settir eru fram á vefsvæðinu („Sérskilmálar“).

1. Kjörgengi (þátttökuréttur)

1.1 Til að taka þátt í einhverri kynningu þarft þú að: (a) búa í eða spila frá lögsögu hvaðan það er að vera löglegt fyrir þig að bæði spila á síðunni og taka þátt í kynningunni; og (b) vera átján (18) ára eða hafa náð þeim fjár- og sjálfræðisaldri sem gildi í þeirri lögsögu sem þú dvelur í (hvort heldur sem er hærra). Þú gætir hvenær sem er þurft að sýna okkur, eða þriðja aðila á okkar vegum, sönnur á aldri þínum og/eða auðkennum sé beðið um slíkt og þú þarft að geta sýnt gilt vegabréf eða önnur löggild skilríki, með mynd gefin út af hinu opinbera, til þess að staðfesta aldur þinn og/eða auðkenni svo að öryggisteymi okkar þyki fullnægjandi. Ef þú getur ekki framvísað einhverjum slíkum skjölum þegar um er beðið og með fullnægjandi hætti að mati okkar mun þér sjálfkrafa verða meinuð frekari þátttaka í kynningunni og þú þarft að gefa frá þér allt tilkall til fríðinda, verðlauna eða fjármuna sem þér gætu hafa áskotnast í tengslum við þetta, án nokkurra bóta til þín af okkar hálfu. 

1.2 Sérhver þátttakandi skal vera sú manneskja hvers nafn kemur fram á spilarareikningi/aðgangi sem er skráður á svæðinu („Stars Account“) sem skráir sig til að taka þátt í kynningunni (sé þess krafist að nauðsynlegt sé að eiga Stars Account-aðgang í samræmi við sérskilmálana). Með því að taka þátt í þessari kynningu staðfestir þú hér með við okkur að nafn þitt, heimilisfang og persónuupplýsingar, eins og eru skráð á Stars Account-aðgangi þínum, séu réttar og uppfærðar upplýsingar. Ef þú getur ekki borið fram einhver slík skjöl þegar um er beðið og með fullnægjandi hætti að mati okkar mun þér sjálfkrafa verða meinuð frekari þátttaka í kynningunni og þú beðinn um að gefa frá þér allt tilkall til fríðinda, verðlauna eða fjármuna sem þér gætu hafa áskotnast í tengslum við þetta, án nokkurra bóta til þín.  

1.3 Starfsmenn og skyldmenni starfsmanna fyrirtækjasamstæðunnar og tengdum félögum eða í félögum í tengdum rekstri með samstæðunni ekki heimild til að taka þátt í neinni kynningu. Til nánari skilgreiningar skal hugtakið „skyldmenni“ vera skilgreint, en ekki takmarkað við, sem maki, lífsförunautur, félagi, foreldri, frændsystkini, barn eða systkini og „tengdur aðili“ inniheldur, en takmarkast ekki við, t.d. sambýlisfólk og/eða meðleigjendur starfsmanns. 

1.4 Þegar fólki sem er staðsett í ákveðinni lögsögu er óheimil þátttaka í einhverjum kynningum eða ef kynning á aðeins við um ákveðna lögsögu, verður slíkt tekið fram í sérskilmálunum. 

1.5 Til að taka af allan vafa, þegar einhver kynning inniheldur: (i) leið eða aðgang sem er ókeypis að spila (e. free-to-play); eða (ii) að raunpeningaspilun sé skilyrði til þátttöku og í báðum tilvikum, þegar verðlaunafé eða andvirði peninga er í boði sem verðlaun, er íbúum í löndum sem eru í einhverjum af þessum bönnuðu lögsagnarumdæmum algjörlega bannað að taka þátt í neinum slíkum kynningum. 

2. Háttsemi þátttakenda 

2.1 Þú mátt aðeins eiga einn Stars Account hjá okkur og þú skalt nota þann Stars Account til að taka þátt í kynningunni. Þú mátt ekki heldur á neinn hátt heimila annarri persónu eða aðila að taka þátt í kynningunni með því að heimila henni að nota þinn Stars Account.

2.2 Ef við verðum þess áskynja að um einhvers konar svik, misferli, svindl, óheiðarleika eða svipaða framkomu í tengslum við þátttöku þína í kynningunni eða ef þú telst brjóta á þessum reglum, þjónustuskilmálum eða mótareglunum, þá áskiljum við okkur fullan og ótvíræðan rétt til að vísa þér sjálfkrafa úr leik og/eða ógilda þátttöku þína. Ef svikin, svindlið, misferlið, óheiðarleikinn eða önnur sviksamleg hegðun kemst einungis upp eftir að verðlaun af einhverju tagi hafa verið veitt þá ber þér skylda, sé farið fram á slíkt, að skila eða endurgreiða (eða bæta með einhverju tagi) okkur tafarlaust verðlaunin um leið og við förum fram á það.

2.3 Á meðan tímabil einhverrar kynningar stendur yfir gilda strangar reglur um framkomu og háttsemi allra þátttakenda og þeim verður framfylgt af okkur og/eða þeim sem við felum slíkt. Við áskiljum okkur allan rétt til að grípa til hverra þeirra aðgerða sem við teljum réttmætar gagnvart hverjum þeim þátttakanda sem talinn er hafa brotið á þessum reglum, á þjónustuskilmálunum, mótareglunum eða á sérskilmálunum og/eða sem telst hafa komið fram með sviksamlegum eða óheiðarlegum hætti í tengslum við kynninguna og slíkar aðgerðir geta verið, en takmarkast ekki við, niðurfelling þátttökuréttar, brottvísun úr leik/frá keppni úr kynningunni og/eða af biðlaranum, upptaka hverra þeirra fjármuna eða verðlauna sem veitt gætu hafa verið og/eða kynnu að verða veitt þeim þátttakanda. Ákvörðun um hvaða hegðun eða atferli telst brjóta á þessum reglum kynningarinnar, eða hvað telst verða sviksamleg hegðun eða misferli í tengslum við framkomu hvaða þátttakanda sem er á meðan hann tekur þátt í kynningunni, liggur að öllu og eingöngu hjá okkur. Ef svikin, svindlið, misferlið, óheiðarleikinn eða önnur sviksamleg hegðun kemst einungis upp eftir að verðlaun af einhverju tagi hafa verið veitt þá ber þér skylda, sé farið fram á slíkt, að skila eða endurgreiða (eða bæta með einhverju tagi) okkur tafarlaust verðlaunin um leið og við förum fram á það.

2.4 Spilurum er bent á að það að leggja undir „örugg“ boð/veðmál til þess að klára Casino-áskorun mun gera það að verkum að spilararnir verða útilokaðir frá kynningu. Örugg boð innihalda, en takmarkast ekki við, að leggja undir á svart/rautt á Rúllettuborðinu. Athugaðu að það að þekja yfir 65% rúllettuborðsins, þar á meðal Live Dealer rúllettuborðsins, eða meira þýðir að þú þénir 0 fríðindapunkta (eða endurheimtarpunkta) af því boði. Öll spilun verður endurskoðuð af stjórnendum okkar og þeirra úrskurður er endanlegur.

3. Verðlaun/gjafir

3.1 Við munum leggja fram á síðunni tímabil sem og lokadag til þátttöku í kynningu eða fjölda skráninga sem við tökum við áður en kynningunni verður lokað. Þessar upplýsingar verða aðgengilegar ásamt lýsingu á þeim verðlaunum „Verðlaun“) eða ávinningi sem eru í boði („Gjöf“) en verða ekki lagðar fram í þessum reglum. 

3.2 Til að taka af allan vafa er ekki hægt að skipta eða framvísa verðlaunum og/eða öðrum hlutum sem hægt er að vinna í tengslum við kynninguna og þau má ekki gefa eða ánafna, selja eða skipta til annarra eða fá skipt við aðra eða í annað. 

3.3 Við áskiljum okkur rétt til að útvega jafngildi allra vinninga eða gjafa í peningum. Þú munt ekki eiga rétt á að krefjast greiðslu í peningum í stað verðlauna/gjafa nema við samþykkjum slíkt áður. Verðmæti hverra verðlauna eða hverrar gjafar í pening (að því gefnu að við höfum áður samþykkt að útvega jafngilda upphæð í peningum í einhverri kynningu) verða tekin fram í sérskilmálunum.

3.4 Nema annað sé tekið fram í sérstökum skilmálum, verða vinningshafar verðlauna/gjafa látnir vita innan 30 (þrjátíu) daga frá sigri með símtali, tölvupósti eða með öðrum samskiptamáta eins og komið gæti fram að eigi við um hverja kynningu í sérskilmálunum. Það er á ábyrgð hvers þátttakanda að tryggja að upplýsingar til að hafa samband við hann, eins og tölvupóstfang, liggi fyrir á Stars Account-aðgangi hans og að upplýsingarnar séu réttar og uppfærðar. Við munum ekki senda verðlaun/gjöf af stað fyrr en þú hefur verið látinn vita um vinninginn og verðlaunin/gjöfin verður eingöngu lögð inn á Stars Account-reikninginn þinn eða það heimilisfang sem er tengt við Stars Account-aðganginn þinn (eins og við gæti átt).

3.5 Tilkall verður að hafa verið gert í verðlaun/gjafir innan 30 daga frá því að þú hefur fengið tilkynningu um vinning nema annað sé tekið fram. Ef þú hefur ekki gert tilkall til verðlauna/gjafa innan þess tíma þá ógildast verðlaunin þín eða gjöfin. Heimilt er að draga aftur um ógild verðlaun og bjóða þau öðrum þátttakanda eða bjóða þau í annarri kynningu.

3.6 Eftir að hafa fengið tilkynningu um að þú hafir unnið til verðlauna eða eigir rétt á að fá gjöf þá munu verðlaunin/gjöfin verða send eða gerð aðgengileg þér eigi síðar en innan 90 (níutíu) daga frá því að kynningunni lauk. Athugaðu samt að ef hluti verðlauna gæti átt við um viðburð sem fer fram á ákveðnum degi í framtíðinni og sem slíkur þá getur það þýtt að þú getir ekki nýtt verðlaunin/gjöfina fyrr en á þeim tiltekna degi í framtíðinni. 

3.7 Einhvern tímann gætu verðlaun/gjafir ekki verið til vegna takmarkaðs framboðs. Ef eitthvað er ekki til af einhverjum ástæðum þá áskiljum við okkur rétt til að útvega önnur verðlaun eða gjöf í staðinn sem ber svipað verðgildi og gæði.

3.8 Aukalegir skilmálar gætu verið settir fram af þriðja aðila í tengslum við verðlaun og/eða gjafir („Reglur þriðja aðila“) sem þú þarft að gangast undir sem hluta þess að þú nýtir þér verðlaunin eða gjöfina og við munum ekki bera neina ábyrgð ef þú ferð ekki að þeim reglum þriðja aðila sem þér gætuð verið settar. Þar að auki gætir þú þurft að gangast undir annað aðskilið og bindandi samkomulag við okkur varðandi verðlaunin og/eða nýtingu einhverra hluta verðlaunanna og/eða gjafanna. Verði ekki staðið við slík skilyrði þá gæti það orsakað að verðlaunin/gjöfin falli niður.

3.9 Verðlaunahafar eiga ekki rétt á, né er þeim heimilt á nokkurn hátt að skuldbinda okkur nokkrum samningi eða samkomulagi, útgjöldum eða kostnaði sem orðið gæti til án þess að hafa áður fengið skriflegt samþykki fyrir slíku.

3.10 Engin verðlaun eða gjöf verða veitt neinum þátttakanda sem:

3.10.1 af hvaða ástæðu sem er, gæti ekki átt rétt á, samkvæmt gildandi lögum, að taka á móti verðlaunum/gjöfum og/eða nota verðlaunin/gjöfina, eða ef það gæti talist ólöglegt að veita þátttakanda verðlaunin/gjöfina; eða

3.10.2 sem hefur frávalið eða sjálfsútilokað sig frá spilun, þátttöku eða frá því að taka á móti samskiptum um vörur okkar eða þjónustu, eða þar sem verðlaunin eða gjöfin sem um ræðir gæti unnist með því að nota slíkar vörur og þjónustu.

3.11 Sérhver þátttakandi sem tekið hefur á móti verðlaunum/gjöf í tengslum við einhverja kynningu ber sjálfur fulla ábyrgð á öllum skyldum, sköttum, gjöldum eða greiðslum sem gætu fylgt móttöku slíkra verðlauna/gjafa til tilskyldra yfirvalda og eru í samræmi við lög í hverri lögsögu sem þátttakandi tilheyrir. Ef okkur ber að halda eftir skatti af verðlaunum/gjöf gæti upphæðin sem þú færð verið lægri en auglýst verðlaun/gjöf.

4. Áskoranir, leiðangrar og púsl

4.1 Til að láta mæla framganginn þinn verður þú að staðfesta þátttöku með því að smella á „Start“ í áskoranaglugganum. Allar hendur og/eða leikir sem eru spilaðar áður en þátttaka er staðfest munu ekki teljast með.

4.2 Upphæð lágmarksinnkaupa og/eða innkaupsþrep er sýnt í áskoranaglugganum þínum og ræðst af fyrri spilasögu og venjum.

5. Heilsa og öryggi

5.1 Þú verður að gangast undir allar reglur um heilsu og öryggi og leiðbeiningar þar um sem við gætum sett þér í tengslum við þátttöku þína í kynningunni og fylgja þeim lagalegu skilyrðum sem þessu fylgir eins og þurfa þykir. Bregðist að fara í einu og öllu eftir þeim leiðbeiningum sem gefnar gætu verið þá gæti það orsakað að þér verði vísað frá þátttöku í kynningunni eða þátttökuréttur felldur niður.

5.2 Þú skalt grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja þína eigin heilsu og öryggi þegar þú tekur þátt í einhverjum viðburðum eða athöfnum í tengslum við kynninguna eða verðlaunin. Sérhver hegðun eða háttsemi eða framkoma af þinni hálfu sem okkur þykir stafa læknisfræðileg-, öryggisleg-, eða annars konar áhætta af (þar með talin en takmarkast ekki við misbjóðandi framkomu, líkamlega eða andlega) mun verða þess valdandi að þér verður tafarlaust bönnuð frekari þátttaka í kynningunni.

5.3 Þér ber skylda til að grípa til allra hugsanlegra ráðstafana til að tryggja öryggi þitt almennt gagnvart framlagi þínu þegar þú tekur þátt í kynningunni og þú samþykkir að þátttaka þín í kynningunni er alfarið á eigin ábyrgð.

5.4 Þú skalt láta okkur vita af hverjum þeim læknisfræðilega kvilla sem gæti orsakað það að þú sért ekki í ástandi til að taka þátt í kynningunni um leið og þú veist af slíku ástandi. Við áskiljum okkur réttinn til að fella út sætið þitt í kynningunni eða veita þér verðlaun (ef það á við) án þess að bótaábyrgð eða greiðslur hljótist af, metum við það svo að okkar eigin mati, að þú gætir sett sjálfan þig í háskalegar aðstæður eða af þér stafi hætta gagnvart öðrum vegna veikinda eða meiðsla, eða ef það gæti leitt af sér niðurfellingu, frestun eða tafir á kynningunni.

6. Eignarréttur

6.1 Þetta ákvæði 6 skal aðeins gilda ef farið er fram á það í tengslum við kynningu að þú sendir efni inn sem við eigum að meta sem hluta af þátttökuframlagi þínu í þeirri tilteknu kynningu og inniheldur en takmarkast ekki við smásögur, greinar, blogg, hljóð- og myndupptökur, kyrrmyndir og ljósmyndir (saman vísað til sem „Efni“).

6.2 Þú ábyrgist hér með og gengst undir að þú sért eigandi alls efnis og hlutaefnis og efniseininga sem þú gætir sent inn og að þú hafir heimild til að nota og nýta efnið sem hluta af þessari kynningu og þú hefur aflað allra nauðsynlegra heimilda, samþykkja og leyfa til að sýna allt það fólk eða efni sem kemur fram sem hluti af efninu þínu. Að auki staðfestir þú með því að senda inn efnið að við höfum ótakmarkaðan rétt, óeinkabundinn, óhöfundarréttargreiðslubundinn, framseljanlegan rétt á heimsvísu til að nota, birta eða senda út efnið í hvaða birtingarmynd sem er og á hvaða vettvangi sem er, hvort sem slíkur vettvangur er þekktur nú eða kunni að vera fundinn upp síðar, án þess að til greiðslu af nokkru tagi komi til þín eða nokkurs þriðja aðila sem kemur fram í efninu á nokkurn hátt.

6.3 Þú ábyrgist að efnið þitt innihaldi ekki, eða sýni eða notfæri sér, neinn einstakling sem er undir 18 (átján) ára aldri, sýni kynþáttaníð, sé niðrandi, hótandi, áreitið, ærumeiðandi, blekkjandi, sviksamt, sýni nekt, brjóti á friðhelgi einkalífs annarra, sé móðgandi, ófrægi aðra persónu, eða á annan hátt innihaldi, sýni eða stuðli að nokkru ólöglegu framferði almennt. Þú ábyrgist að hvert það myndefni sem þú sendir inn til okkar brjóti ekki á nokkru einkaleyfi, vörumerki, vöruleyndarmáli, á höfundarrétti, eða öðrum hugverka- eða eignarrétti annars aðila eða einstaklings. Þú samþykkir að láta ekki efni þitt sýna eða innihalda nokkuð: (i) sem ætlað er að koma í uppnám öðrum; (ii) sem gerir að fórnarlambi, áreitir, niðurlægir, gagnrýnir harðlega eða ógnar öðrum einstaklingi eða hópi einstaklinga vegna einhvers konar óviðunandi flokkunar, þar á meðal en ekki takmarkað við vegna trúar, kyns, kynhneigðar, kynþáttar, hörunds, uppruna, þjóðfélagshóps, þjóðernis, ríkisborgararéttar, aldurs, hjúskaparstöðu, hernaðarþátttöku eða fötlunar; (iii) sem gæti talist, eða á annan hátt ýtt undir glæpsamlega framkomu eða orsakað bótaábyrgð eða ábyrgðarkröfur fyrir almennum rétti; eða (iv) sem gæti verið ætlað til fjárhagslegra markmiða, þar á meðal, án takmarkana, að afla fjármuna eða selja, kynna eða auglýsa nokkurs konar varning eða þjónustu.

6.4 Þú undirgengst að þegar þú sendir okkur efni þitt, að þú gerir slíkt af fúsum og frjálsum vilja og að eigin frumkvæði og á eigin áhættu og að þú berir sjálfur að fullu alla ábyrgð gagnvart hverjum einasta efnisþætti sem talist gæti bótaskyldur og kemur fram í efninu þínu. Þú samþykkir að við erum á engan hátt skuldbundin til að forskoða, hafa eftirlit með, fara yfir, ritskoða, eða ritstýra á annan hátt nokkru efni sem sent er af þér í tengslum við þessa kynningu.

6.5 Eftir að þú hefur lagt fram efnið þitt viðurkennir þú að við eða þriðju aðilar af okkar hálfu, áskilji sér rétt á að neita að birta, taka niður, klippa, eiga við, eða ritstýra efninu þínu kjósum við slíkt (og þú heimilar okkur að gera allt þetta ákveðum við að það sé nauðsynlegt) og við erum á engan hátt skuldbundin til að hlaða upp, senda út og/eða sýna efnið þitt á svæðinu okkar/vefsvæði eða í nokkrum öðrum miðli.

7. Takmörkun ábyrgðar

7.1 Með því að taka þátt í einhverri kynningu samþykkir þú hér með að leysa undan ábyrgð og halda að skaðlausu fyrirtæki okkar, lagalega fulltrúa þess, samstarfsaðila, undirfyrirtæki og útibú, fulltrúa og aðra útsendara, stjórnendur, starfsmenn og umboðsaðila samstæðunnar af tjónakröfum, aðgerðum eða málaferlum af þinni hálfu (eða öðrum þriðja aðila af þinni hálfu) („Kröfur“), sem hlotist gætu af þátttöku þinni í kynningunni og/eða af verðlaunum/gjöfum af einhverju tagi sem þér gætu verið veitt í því samhengi og við vísum að fullu frá okkur allri ábyrgð í tengslum við slíkar kröfur (aðrar en greiðslur þess kostnaðar sem sérstaklega er tilgreindur í tengslum við verðlaun/gjöf (ef einhver) sem hluti af þessari kynningu). Þessar takmarkanir taka ekki til bótaábyrgðar af hálfu okkar gagnvart þér vegna: (i) vanrækslu; (ii) dauða eða líkamstjóns sem verður til vegna gáleysis eða vanrækslu okkar eða vanrækslu eða gáleysis starfsmanna þess; (iii) sviksamlegra rangra staðhæfinga; eða (iv) hverrar bótaábyrgðar þeirrar sem ekki er hægt að takmarka eða undanskilja vegna ákvæða í gildandi lögum.

7.2 Ef undan er skilið það sem kemur fram í ákvæði 7.1 hér að ofan viðurkennir þú og gengst undir, að eins miklu leiti og heimilt er í viðeigandi lögum, án tillits til hvers konar aðgerðir um ræðir, hvort sem það er í samkomulagi eða við brot þess eða annars samkomulags, að undir engum kringumstæðum skulum við eða fyrirtækjasamsteypa okkar eða tengdir aðilar, þar á meðal, án takmarkana, stjórnendur þess, yfirmenn, starfsmenn, eigendur, fulltrúar eða aðrir, bera ábyrgð gagnvart þér eða öðrum aðilum vegna: (i) sérhvers óbeins, sérstaks, dæmisgefandi, refsiverðs, tilfallandi, afleidds (þar á meðal, en ekki takmarkað við, tjóns vegna viðskiptarofs eða viðskiptataps eða annars hagnaðar-, kerfis- og áfangamissis, kostnaðar vegna endurnýjunar tækja eða hugbúnaðar eða missis viðskiptagagna, upplýsinga- eða tölfræðigagna), eða annars tjóns sem orðið gæti að einhverju leiti til í tengslum við þátttöku þína í þessari kynningu (eða vangetu þinnar til þátttöku), jafnvel þó við höfum fengið vitneskju um að slíkt tjón gæti orðið til; eða (ii) hverra þeirra krafna eða fullyrðinga sem hægt er að rekja til mistaka, yfirsjónar, eða annarra óreglulegra uppákoma eða misræmis í kynningu þessari.

7.3 Við skulum ekki bera ábyrgð gagnvart þér á að standa við neinar skuldbindingar okkar í tengslum við kynninguna eða verðlaun/gjöf getum við af einhverjum ástæðum ekki gert slíkt vegna aðstæðna sem eru utan almenns áhrifasviðs okkar og þó að við munum gera okkar allra besta til að útvega þér önnur verðlaun/gjöf skulum við ekki vera skuldbundin til að bæta þátttakanda slíkt skyldi það bregðast að geta veitt þátttakanda verðlaun við slíkar kringumstæður.

7.4 Þú samþykkir hér með að bæta fyrirtæki okkar, lagalegum fulltrúum þess, tengdum aðilum, undirfyrirtækjum, fulltrúum og eigendum, stjórnendum, stjórnarfólki og starfsfólki allan kostnað, tjón, tap, skemmdir, útgjöld og ábyrgðir (þar á meðal þeim sem gæti komið til vegna missi orðstírs og góðvildar/viðskiptavildar og vegna ráðgjafarkostnaðs) sem við gætum orðið fyrir vegna brota þinna á skyldum þínum undir þessum reglum, þjónustuskilmálum eða mótareglum eða sérskilmálum í tengslum við að þú farir ekki að þeim leiðbeiningum sem þér gætu hafa verið fengnar af okkur eða í tengslum við þátttöku þína í kynningu.

8. Ýmislegt

8.1 Komi upp ágreiningur eða ósamkomulag um einhverja þætti kynningar, þar á meðal, en ekki takmarkað við, vegna veitingu verðlauna/gjafa, um þátttökurétt þátttakanda í kynningunni eða getu til þess, háttsemi þátttakanda, vegna þessara reglna, þjónustuskilmálanna, mótareglnanna eða sérreglnanna, liggur lokaúrskurður um öll málefni í höndum okkar og hver einasti úrskurður okkar er endanlegur og honum er ekki hægt að áfrýja, hvorki þú sjáfur né nokkur þriðji aðili.

8.2 Ef farið er fram á það undir þessum reglum að úrskurðarnefnd skuli skera úr um vinningshafa vegna einhvers konar greiningar eða túlkana, munum við útnefna einn sjálfstæðan aðila í þá úrskurðarnefnd.

8.3 Ef það gerist að þú vinnur einhverja kynningu á síðunni okkar, samþykkir þú hér með og gengst undir að við notum persónuupplýsingar um þig (eins og en takmarkast ekki við nafn þitt, notandanafn sem og upprunaland) til að auðkenna þig sem sigurvegara, í samræmi við öll skilyrði undir gildandi lögum. Athugaðu samt að ef við óskum þess að þú takir þátt í einhverju kynningarstarfi eða markaðherferðum í tengslum við þátttöku þína í slíkri kynningu, að við munum sækja skriflegt samþykki til þín fyrir slíku fyrir fram.

8.4 Þessar reglur, þjónustuskilmálarnir, mótareglurnar, eða þeir sérskilmálar sem eiga við, endurspegla að fullu það samkomulag sem er í gildi á milli þín og okkar í tengslum við þessa kynningu og öðlast gildi umfram öll fyrri samkomulög, fyrirvara, samninga eða skilnings (hvort sem þeir eru skriflegs eða munnlegs eðlis) sem áður gætu hafa verið í gildi milli þín og okkar. Nema eins og sett er fram hér þá eru allir aðrir skilmálar, ábyrgðir, skilgreiningar og skilyrði (hvort sem þau eru tiltekin eða gefin í skyn í lögum) að fullu undanskilin. Skuli þessar reglur að hluta eða öllu verða ógildar, ólöglegar eða ekki hægt að framfylgja þeim, þá þýðir það ekki að það sem eftir stendur af þessum reglum skuli ekki gilda eða missi gildi sitt að einhverju leiti.

8.5 Ef þú tekur út á meðan bónustímabil fyrir innlegg stendur yfir áður en þú leggur inn gilt innlegg áttu ekki lengur rétt á þeim bónus. Til að koma í veg fyrir að spilarar missi réttinn án þess að vita af því birtist sprettigluggi þegar óskað er eftir úttekt svo þú fáir vitneskju um að þú gefir frá þér möguleika á bónusnum ef þú heldur áfram með að klára beiðnina þína.

8.6 Við áskiljum okkur réttinn til þess að halda eftir verðlaunum/gjöfum ef einhver grunur er um að innleggið gæti tengst svikum, eða ef það hefur ekki verið gert í þeim tilgangi að það eigi að nota til að spila í leikjum fyrir raunverulega peninga.

8.7 Við áskiljum okkur réttinn til að geta hvenær sem er breytt þessum reglum, þjónustuskilmálunum, mótareglunum eða sérskilmálum kjósum við að gera slíkt, þar á meðal að fresta, fella niður eða breyta eða stöðva kynninguna ef við metum það sem svo að kynningin geti ekki farið fram eins og til stóð. Allar breytingar á kynningunni fara fram á vefsvæðinu og áframhaldandi þátttaka þín í kynningunni skal verða tekin sem samþykki þitt á þeim breytingum, viðbótum eða lagfæringum.

8.8  Þessar reglur og öll málefni tengd þeim skulu falla undir og fá meðferð samkvæmt þeim lögum sem eru í gildi á Möltu. Þú samþykkir án nokkurra fyrirvara, eins og tekið er til hér að neðan, að dómstólar á Möltu skuli hafa lögsögu yfir hverjum þeim kröfum, ágreiningi eða deilum sem risið gætu í tengslum við þessa kynningu og varðandi öll eftirfylgjandi málefni sem komið gætu upp vegna þess og þú gefur frá þér allan rétt sem þú gætir haft til þess að mótmæla eða krefjast frávísunar á grundvelli þess að málið skuli höfðað á óhentugum vettvangi eða að þessir dómstólar fari ekki með dómsvald eða lögsögu í þessum málum. Ekkert í þessu ákvæði skal takmarka rétt okkar til að taka upp málatilbúnað gegn þér í hvaða lögsögu eða undir hvaða hæfa dómsvaldi sem er, né skal það álitið að málatilbúnaður í einni eða fleiri lögsögum, hvort sem það er samtímis eða ekki, að það útiloki eða heimili ekki að mál verði sótt undir öðru dómsvaldi, eins og heimilt er í lögum slíks eða annars dómsvalds.

Ef þú hefur einhverjar spurningar um einhverja kynningu skaltu hafa samband við þjónustuborð.

Uppfært í mars 2020.

Sækja appið

Sækja appið

Spilaðu Casino-leiki á flakkinu með appinu, sem er hægt að sækja fyrir iOS og Android.

Instant bónus í Casino

Casino Games FAQ

Kíktu á síðuna um Instant bónus í Casino til að sjá hvernig Instant bónusinn þinn virkar og hvernig þú átt að nota hann.

Spilað með raunpeningum

Chip Stack

Leggðu inn í fyrsta sinn í raunverulegum peningum og byrjaðu að spila núna. Innlegg eru fljót og örugg.