Spilaðu fyrir raunverulega peninga með eChecks - Skilmálar

Taktu eftir: Við biðjum þig vinsamlegast að prenta út þessa skilmála sem og öll skjáskot af öllum millifærslum sem þú framkvæmir áður en þú sendir þær inn!

SKILMÁLAR

Þessir skilmálar gilda um notkun þína á þjónustunni eChecks („Þjónusta“) sem leyfir þér að millifæra fjármuni af bankareikningnum þínum inn á reikninginn þinn hjá okkur („Reikningur“).  Fjármunina er hægt að nota til að kaupa vörur og þjónustu sem PokerStars, Full Tilt, PokerStars Sports eða PokerStars Casino veita, allt sem eru vörumerki í eigu og undir stjórn samstæðu fyrirtækja undir heitinu „Flutter Entertainment Plc.“ („Þjónusta/Vörur Samstæðu“). 

TSG Interactive Gaming Europe Limited („TSGI“) ásamt undirfyrirtækjum þess og öðrum eignarhaldsfélögum TSGI og undiryfirtækjum slíks eignarhaldsfélags og hvaða annað fyrirtæki sem er tengt Flutter Entertainment Plc. er saman vísað til sem „Samstæða“,  „við“, „okkar“ eða „okkur“ í þessum skilmálum.

Við bendum viðskiptavinum á að prenta öll gögn sem tengjast millifærslum, skilmálum og þess háttar til að geta vísað í síðar. Með því að nota þjónustuna gefur þú til kynna að þú samþykkir þessa skilmála, án breytinga og þú samþykkir að þú skiljir og samþykkir þessa skilmála. Við gætum hvenær sem er gert breytingar á þessum skilmálum, öðru hverju, með því að setja fram breyttu skilmálana á síðunni okkar og áframhaldandi notkun þín á þjónustunni er ígildi samþykkis þíns á slíkum breyttum skilmálum.

Heimild

Þú viðurkennir að þessi heimild er veitt til þess að nota þjónustuna og hún er veitt til hliðsjónar við samþykki fjárhagstofnunar þinnar, að hún vinni úr skuldfærslum gegn reikningnum sem þú gefur okkur upp til samræmis við reglur greiðsluhirða í því landi sem þú hefur búsetu. Þú ábyrgist og samþykkir að allir aðilar sem þurfa að undirrita vegna þessa reiknings hafi samþykkt þessa skilmála.

Þú heimilar okkur og eCheck-birgjum okkar að taka út af reikningi þínum hjá fjármálstofnuninni þinni til þess að kaupa vörur eða þjónustu frá samstæðunni í upphæðum sem þú hefur heimilað. 

Þú mátt leggja niður þessa heimild hvenær sem er með því að tilkynna okkur um slíkt og um aukenni þitt sé þess krafist af okkur.

Reikningurinn sem við höfum heimild til að taka út af er tiltekinn í hverri greiðslubeiðni af þeim reikningi. Þú tekur það að þér að upplýsa okkur skriflega um breytingar á reikningsupplýsingum sem okkur eru gefnar upp.

Ábyrgð notenda

Til þess að nota þjónustuna samþykkir þú að:

 • Þú skalt gefa okkur upp gildar og réttar upplýsingar.
 • Þú verður að hafa ná þeim aldri sem er skilgreindur sem löglegur til fjárhættuspila miðað við reglur sem gilda í lögsögunni sem þú býrð í.
 • Þú berð með öllu ábyrgð á öllum vörum sem keyptar eru eða seldar og allri þjónusta sem þér er útveguð af okkur og eCheck-birgjum okkar.
 • Þú samþykkir að:
  • Þjónustuveitandinn sé ekki banki.
  • Samstæðan og vörur/þjónusta samstæðunnar eru undir eftirliti stofnana sem fara með eftirlit með spilastarfsemi.
 • Þú samþykkir að allar úttektir sem eru heimilaðar af þér séu endanlegar og þú samþykkir að þú snúir þeim ekki við eða afturkallir færslur/úttektir sem eru heimilaðar undir þessum skilmálum.
 • Ef greiðslum þínum er skilað eða ekki er unnið úr þeim af einhverjum ástæðum, áskiljum við okkur rétt til þess að endurheimta innistæður sem okkur er skuldað með því að; a) taka út upphæðina sem skulduð er af reikningsinnistæðu þinni; b) sýna úttekt/millifræslu fyrir sömu upphæð, eða ef heimild er fyrir því í lögum, fyrir sömu upphæð að viðbættu umsýslugjaldi, upp að því hámarki sem er heimilað í lögum; og/eða c) með því að senda reikninginn til innheimtufyrirtækis.  Ef heimild er fyrir því í lögum skaltu bera ábyrgð á öllum eðlilegum kostnaði og útgjöldum sem við verðum fyrir við innheimtu upphæða sem okkur er skuldað, þar á meðal lögfræðiþóknunum og útgjöldum.
 • Ef þú ferð fram á að upphæð sé skilað, eða bakfærir fyrri færslu, gæti réttindum þínum til vinnslu í gegnum þjónustuna verið slitið eða sett í bann.
 • Við áskiljum okkur réttinn til að bæta nafni þínu og persónuupplýsingum í bæði lokaða og opna gagnagrunna skuldara (e. public negative databases (NDB)).
 • Við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja að beiðnir um rafrænar gjaldfærslur og greiðslur sem tengjast bankareikningunum séu unnar að fullu innan eðlilegra tímamarka. Við gefum engin loforð eða tryggingar varðandi tímann sem þarf til að klára að vinna úr færslunni, eins og tafir í bankakerfum og einnig berum við ekki ábyrgð á neinu beinu eða afleiddu tjóni sem orðið gæti til eftir að tafir hafa orðið.
 • Við áskiljum okkur rétt til að halda eftir fjármunum umfram hefðbundinn greiðslutíma vegna millifærslna sem við teljum að gætu verið grunsamlegar.
 • Við berum enga ábyrgð gagnvart þér vegna neins tjóns sem þú gætir orðið fyrir og undir engum kringumstæðum berum við ábyrgð á neinu beinu, óbeinu, refsiverðu, tilfallandi, sérstöku eða afleiddu tjóni sem sem orðið gæti til eða tengst notkun þinni á þjónustunni. Þú samþykkir og gengst undir að þú sért að nota þjónustuna á eigin ábyrgð.
 • Þessir skilmálar og skilyrði samkomulagsins og réttindi og skyldur hlutaðeiginandi að því skulu falla undir gildandi lög á Möltu.
 • Ef einhver hluti þessa samkomulags reynist vera ógildur af einhverjum ófyrirséðum orsökum í tengslum við gildandi lög, þar á meðal, en ekki takmarkað við, takmörkun á ábyrgð sem sett er hér fram, skal það sem eftir stendur af þessu samkomulagi halda gildi sínu áfram.

Upplýsingar fyrir kanadíska spilara

Fyrir íbúa Kanada gildir greinin hér fyrir ofan sem kallas „Heimild“ ekki og í stað hennar kemur eftirfarandi:

Fyrir fram heimilaðar færslur (e. Pre-Authorized Debit - PAD)

Þú viðurkennir að þessi heimild fyrir PAD er veitt til þess að nota þjónustuna og hún er veitt til hliðsjónar við samþykki fjárhagstofnunar þinnar, að hún vinni úr skuldfærslum gegn reikningnum sem þú gefur okkur upp til samræmis við greiðslureglur í Kanada. Þú ábyrgist og samþykkir að allir aðilar sem þurfa að undirrita vegna þessa reiknings hafi samþykkt þessa skilmála.  Allar PAD-færslur sem unnar eru undir þessari PAD-heimild eru persónulegar PAD-færslur.

Við og/eða þjónustuveitendur okkar nálgumst aðskilda heimild frá þér fyrir hverja færslu sem gefin er út undir þessari PAD-heimild, sem auðkennir reikninginn sem færslan skal tekin út af og upphæð færslunnar.  Greiðslureglur Kanada skilyrða okkur til að veita þér staðfestingartilkynningu á PAD-heimildinni þinni áður en fyrsta færslan er gerð.  Þú og við samþykkjum að þessi staðfestingartilkynning gæti borist allt að þremur dögum áður en fyrsta færslan er tekin út.  Allir fjármunir sem eru teknir út undir þessari PAD-heimild verða millifærðir á reikninginn þinn til þess að kaupa vörur og þjónustu af samstæðunni.  

Þú átt tiltekin endurkröfuréttindi ef einhver greiðsla er ekki í samræmi við þessa PAD-heimild. Til dæmis áttu rétt á að fá bótagreiðslu fyrir sérhverja PAD-færslu sem er ekki heimiluð eða er ekki í samræmi við þessa PAD-heimild. Þú mátt aflýsa þessari PAD-heimild hvenær sem er með því að veita okkur a.m.k. 30 daga fyrirvara á uppsögninni. Það getur þú gert með því að heimsækja Hjálparmiðstöðina okkar til að finna bestu leiðina til að hafa samband við okkur. Til að sækja eyðublað fyrir uppsögn/aflýsingu, eða fá nánari upplýsingar um endurkröfuréttindi þín, geturðu haft samband við fjármálastofnunina þína eða skoðað payments.ca.

Þú tekur það að þér að upplýsa okkur skriflega um breytingar á reikningsupplýsingum sem okkur eru gefnar upp af þér. 

Allar PAD-færslur verða í umsjón IDS Management Inc., greiðslumiðlara okkar.