E-mailgegevens voor PokerStars

Heb je problemen bij het ontvangen van e-mailberichten van PokerStars?

Service- en softwareproviders hebben nieuwe anti-spamfilters geïmplementeerd om het toenemende aantal spamberichten tegen te gaan. Een groot aantal betrouwbare e-mailberichten wordt echter geïdentificeerd als spam en wordt niet bezorgd in het Postvak IN. Deze e-mailberichten worden geblokkeerd, in spam- of bulkmappen geplaatst of automatisch verwijderd. Hierdoor ontvang je de belangrijke PokerStarstransactie-informatie mogelijk niet en mis je mogelijk interessante berichten, evenementen en promoties.

Als je alle e-mailberichten van PokerStars wilt ontvangen, voer je de volgende instructies uit om PokerStars toe te voegen aan de veilige lijst of de lijst met toegestane afzenders van de service of software die je gebruikt.

VOOR E-MAILSERVICEPROVIDERS/ISP'S:

VOOR E-MAILCLIENT-EN ANTI-SPAMSOFTWARE

VOOR E-MAILSERVICEPROVIDERS/ISP'S:

AOL 7, 8

Een e-mail-ID in het adresboek van AOL plaatsen. Ga als volgt te werk:

 1. Ga naar Keyword Mail Controls (e-mailbesturingselementen voor trefwoorden).
 2. Selecteer de schermnaam voor het e-mailbericht (bijvoorbeeld 'HomeBiz Tip E-Mag')
 3. Kies nu Customize Mail Controls (e-mailbesturingselementen aanpassen) voor deze schermnaam.
 4. Neem voor AOL 7.0 de domeinen van waaruit e-mailberichten van PokerStars worden verzonden op in de sectie met parameters voor uitsluiting en opname: pokerstars.com
 5. Kies voor AOL 8.0 Allow mail from AOL Members and addresses listed (e-mail van AOL-leden en weergegeven adressen toestaan).
 6. Typ: pokerstars.com
 7. Klik op Toevoegen.
 8. Klik onderaan op OK.

AOL 9.0

E-mailadressen van PokerStars toevoegen aan de buddy-lijst (adresboek)

Een e-mailbericht gebruiken:

 

 1. Open een e-mailbericht van PokerStars.
 2. Klik op het PokerStarsadres. Hierdoor wordt het venster Info geopend.
 3. Klik op Add to address book (Toevoegen aan adresboek). Hierdoor wordt een ander nieuw venster geopend.
 4. Klik op Save (Opslaan).

Handmatig:

 1. Kies Settings (Instellingen) op de bovenste navigatiebalk. Hierdoor wordt het venster AOL Settings: Customize your AOL experience (AOL-instellingen: je AOL-ervaring aanpassen) geopend.
 2. Klik op Spam Controls (Spam-besturingselementen). Hierdoor wordt het venster Mail and Spam Controls (E-mail- en spam-besturingselementen) geopend.
 3. Klik op Customer Sender List (Klantafzenderslijst)
 4. Schakel het selectievakje Allow only the senders and domains listed below (Alleen de volgende afzenders en domeinen toestaan) in.
 5. Typ pokerstars.com en klik op Add (Toevoegen).
 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Klik op Save (Opslaan).

EARTHLINK:

Het TotalAccess-postvak gebruiken (Windows):

 1. Ga naar het postvak van TotalAccess, open TotalAccess en kies Mailbox (Postvak).
 2. Klik op de knop Address (Adres).
 3. Kies New Company (Domain) (Nieuw bedrijf (domein)) in het menu File (Bestand) (klik op File (Bestand) in het menu TotalAccess).
 4. Voer in de desbetreffende ruimte pokerstars.com in en klik op Add (Toevoegen).
 5. Klik op OK om de domeinnaam toe te voegen.

Web Mail gebruiken (Macintosh of Windows Online):

 1. Klik op de koppeling Address Book (Adresboek) in het linkermenuvenster, onder het Postvak IN en andere e-mailmappen.
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst All Categories (Alle categorieën) (in het midden van het witte scherm in de sectie Address Book (Adresboek) onder de ingeschakelde items) en kies Companies (Domains) (Bedrijven (domeinen)).
 3. Klik op de knop Add (Toevoegen) (naast het categoriemenu Companies (Domains) (Bedrijven (domeinen)).
 4. Voer in de desbetreffende ruimte pokerstars.com in.
 5. Klik op de knop Allow This Company (Domain) (Dit bedrijf toestaan (domein)) om de domeinnaam toe te voegen.
 6. Klik op Save (Opslaan) (rechtsboven in het scherm).

EXCITE/iWon/MyWay

Klik op de pagina Preferences (Voorkeuren)

 1. Op de koppeling Mail Preferences (E-mailvoorkeuren) wanneer je bent aangemeld bij Excite Email. Je vindt de koppeling Safe List (Veilige lijst) op de resulterende pagina onder de kop Spam Prevention Tools (Hulpprogramma's voor spampreventie) en de subkop Block List (Lijst Geblokkeerd).
 2. Klik op Safe List (Veilige lijst).
 3. Typ @pokerstarscasino.com onder de kop Type a single email address (or domain): (Typ één e-mailadres (of domein)):. Klik op Add (Toevoegen).
 4. Klik ten slotte op Save (Opslaan).

Als je een of meer e-mailfilterregels hebt ingesteld, worden aanvragen voor de veilige lijst hierdoor vervangen. Als een inkomend bericht met een e-mailadres of domeinnaam die je hebt opgenomen in de veilige lijst voldoet aan je filterregels, wordt dit bericht opgeslagen in de opgegeven filtermap en niet bezorgd in het Postvak IN.

Vanuit de bulk-e-mailmap

Als een e-mailbericht van PokerStars is bezorgd in de map Bulk Mail (Bulk-e-mail) in plaats van het Postvak IN, kun je PokerStars toevoegen aan de veilige lijst door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 1. Schakel in de map Bulk Mail (Bulk-e-mail) het vakje naast de naam van de afzender van het bericht in. Klik vervolgens op de knop Not Bulk (Geen bulk). Selecteer vervolgens PokerStars en klik op Save (Opslaan).
 2. Klik boven aan het e-mailbericht op de koppeling This is not Bulk Mail (Dit is geen bulk-e-mail) (onder het veld From (Van)). Selecteer vervolgens PokerStars om deze toe te voegen aan de veilige lijst en klik op Save (Opslaan).

Hotmail of MSN:

 1. Open je Hotmail-postvak.
 2. Klik op de koppeling Options (Opties) op de tabbladen van het hoofdmenu.
 3. Klik op de koppeling Junk E-Mail Protection (Bescherming tegen ongewenste e-mail)
 4. Klik op Safe List (Veilige lijst).
 5. Typ pokerstars.com in het veld onder Type an address or domain (Typ een adres of domein).
 6. Klik op Add (Toevoegen).
 7. Als een e-mailbericht van PokerStars wordt weergegeven in de map Junk Mail (Ongewenste e-mail), klik je op This is not Junk Mail (Dit is geen ongewenste e-mail), zodat e-mail van dezelfde bron in het vervolg niet wordt verzonden naar de map Junk Mail (Ongewenste e-mail).

JUNO:

Je veilige lijsten configureren:

 1. Klik op de knop Options (Instellingen) in e-mailberichten op het web.
 2. Klik in het scherm Mail Options (E-mailopties) op de koppeling Safe Lists (Veilige lijsten).
 3. Het scherm Options: Safe List (Instellingen: veilige lijst) wordt weergegeven met de huidige veilige lijst.
 4. Je kunt de volgende adressen toevoegen aan de veilige lijst door een adres te typen in het vak onder Add Address to Safe List (Adres toevoegen aan veilige lijst): 
  events@pokerstarscasino.com 
  support@pokerstarscasino.com 
  cashier1@pokerstarscasino.com
 5. Klik op de knop Add (Toevoegen) om het adres toe te voegen aan de lijst aan de rechterkant.
 6. Klik ten slotte op de knop Save (Opslaan).

NetZero:

 1. Klik op Options (Opties) (bij de tweede rij omlaag, naast Address Book (Adresboek)).
 2. Klik op Safe List (Veilige lijst) (in de kolom aan de rechterkant, de derde optie omlaag onder Filtering (Filteren)).
 3. Voer in de desbetreffende ruimte bij Add Address to Safe List (Adres toevoegen aan veilige lijst) de volgende gegevens in. 
  events@pokerstarscasino.com 
  support@pokerstarscasino.com 
  cashier1@pokerstarscasino.com
 4. Klik op de knop Save (Opslaan) (rechtsonder in het scherm) om deze e-mailopties toe te passen.

Yahoo:

 1. Open je Yahoo-postvak.
 2. Klik op Mail Options (E-mailopties).
 3. Klik op Filters.
 4. Klik op Add (Toevoegen).
 5. Controleer of in de bovenste rij met het label From header: (Van kop:) Contains (Met) is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.
 6. Klik in het tekstvak naast de vervolgkeuzelijst en voer @pokerstarscasino.com in. Selecteer Inbox (Postvak IN) in de vervolgkeuzelijst onder in het scherm bij Move the Message To: (Bericht verplaatsen naar).
 7. Klik nogmaals op de knop Add Filter (Filter toevoegen).
 8. Als het e-mailbricht van PokerStars is gefilterd naar de bulkmap, open je het bericht en klik je op de koppeling This is not Spam (Dit is geen spam) naast het veld From (Van).

SBCGlobal:

 1. Open je SBCGlobal-postvak.
 2. Klik op Mail Options (E-mailopties).
 3. Klik op Filters.
 4. Klik op Add Filter (Filter toevoegen).
 5. Controleer of in de bovenste rij met het label From header: (Van kop:) Contains (Met) is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.
 6. Klik in het tekstvak naast de vervolgkeuzelijst en voer pokerstars.com in. Selecteer Inbox (Postvak IN) in de vervolgkeuzelijst onder in het scherm bij Move the Message To: (Bericht verplaatsen naar).
 7. Klik nogmaals op de knop Add Filter (Filter toevoegen).
 8. Als het e-mailbricht van PokerStars is gefilterd naar de bulkmap, open je het bericht en klik je op de koppeling This is not Spam (Dit is geen spam) naast het veld From (Van).

Google Mail (GMail)

 1. Klik op Contacts (Contactpersonen) aan de linkerkant van het scherm.
 2. Wanneer dit scherm is geopend, klik je op Create Contact (Contactpersoon maken).
 3. Geef de naam van de contactpersoon op: PokerStars (of een andere relevante naam).
 4. Voer @pokerstarscasino.com in het veld Primary Email (Primaire e-mail) in.
 5. Klik ten slotte op Save (Opslaan).

VOOR E-MAILCLIENT- EN ANTI-SPAMSOFTWARE:

Cloudmark SpamNet

 1. Selecteer Cloudmark | Options (Opties)... op de Cloudmark SpamNet-werkbalk in Outlook.
 2. Klik op Advanced (Geavanceerd).
 3. Ga naar het tabblad Whitelist (Witte lijst).
 4. Klik op de knop Add (Toevoegen).
 5. Typ pokerstars.com.
 6. Klik op OK.

Mailblocks

 1. Klik op het tabblad Addresses (Adressen).
 2. Klik op New (Nieuw).
 3. Typ @pokerstarscasino.com.
 4. Controleer of Accept Mail From This Address (E-mail van dit adres accepteren) is geselecteerd onder Receiving Options (Ontvangstopties).
 5. Schakel het selectievakje Display in People Picker (Weergeven in personenkiezer) onder de overige opties uit.
 6. Klik op Submit (Verzenden).
 7. Klik op OK.

MailShield

 1. Klik op Friends (Vrienden) op de werkbalk.
 2. Klik op Add (Toevoegen).
 3. Typ @pokerstarscasino.com.
 4. Klik op OK.

MailWasher

 1. Klik op Tools (Extra) en klik vervolgens op Blacklist & Friends (Zwarte lijst en vrienden).
 2. Klik op Add... (Toevoegen) aan de rechterkant voor de vriendenlijst.
 3. Controleer of Wildcard expression (Jokerexpressie) is geselecteerd.
 4. Typ *pokerstars.com.
 5. Klik op OK.
 6. Klik op OK.

McAfee Spamkiller

 1. Klik op Friends (Vrienden) op de balk aan de zijkant.
 2. Klik op Add (Toevoegen).
 3. Controleer of All users at a domain (Alle gebruikers in een domein) is geselecteerd onder Friend type (Vriendtype).
 4. Typ pokerstars.com in het adresveld.
 5. Klik op OK.

Norton AntiSpam

 1. Start Norton AntiSpam, klik op het tabblad Status & Settings (Status en instellingen).
 2. Klik op AntiSpam (midden in het scherm).
 3. Klik op de gele knop Configure (Configureren) (rechtsonder in het scherm).
 4. Klik op het tabblad Allowed List (Toegestane lijst) (het tweede tabblad in de lijst met tabbladen).
 5. Klik op de knop Add (Toevoegen) (linksonder).
 6. Voer in het vak Email Address (E-mailadres) 
  events@pokerstarscasino.com 
  support@pokerstarscasino.com 
  cashier1@pokerstarscasino.com in.
 7. Klik op OK.

Outlook 2003

 1. Start Outlook.
 2. Klik in het menu Tools (Extra) op Options (Opties).
 3. Klik op het tabblad Preferences (Voorkeuren) op Junk E-mail (Ongewenste e-mail).
 4. Klik op het tabblad Safe Senders (Veilige afzenders) op Add (Toevoegen).
 5. Typ pokerstars.com in het dialoogvenster Add address or domain (Adres of domein toevoegen) en klik op OK.
 6. Klik op OK om het dialoogvenster Junk E-mail Options (Opties voor ongewenste e-mail) te sluiten.
 7. Klik op OK om het dialoogvenster Options (Opties) te sluiten.

Oddpost

 1. Controleer de map Probably Spam (Waarschijnlijk spam).
 2. Als een e-mailbericht van PokerStars onjuist is gefilterd, selecteer je het bericht en klik je op de knop Move to Inbox and Mark as Not Spam (Verplaatsen naar Postvak IN en markeren als niet-spam).

SpamButcher

 1. Klik op de knop Configure (Configureren).
 2. Ga naar het tabblad Known Senders (Bekende afzenders).
 3. Klik op Add (Toevoegen) onder Known Good Senders and Recipients (Bekende goede afzenders en geadresseerden).
 4. Typ pokerstars.com.
 5. Klik op OK.
 6. Klik op OK.

Spam Inspector

 1. Selecteer Spam Inspector en selecteer vervolgens Manage Friends List (Vriendenlijst beheren) op de werkbalk Spam Inspector of in het Outlook-menu.
 2. Controleer of Email (E-mail) is geselecteerd onder Add a New Friend (Nieuwe vriend toevoegen).
 3. Selecteer Domain (Domein).
 4. Typ pokerstars.com.
 5. Klik op de knop >>.
 6. Klik op Close (Sluiten).

Spam Interceptor

 1. Klik op de koppeling Trusted (Vertrouwd) onder > Authentication Lists (Verificatielijsten).
 2. Vul *@pokerstarscasino.com in.
 3. Klik op Add (Toevoegen).

Spameater Pro

 1. Klik op Filters op de balk aan de zijkant.
 2. Klik op het tabblad Approved Senders (Goedgekeurde afzenders).
 3. Klik op Add Filter (Filter toevoegen).
 4. Typ pokerstars.com in een adresveld.
 5. Kies Email Domain (E-maildomein) onder Address Type (Adrestype).
 6. Klik op OK.

SpamPal

 1. Klik met de rechtermuisknop op het SpamPal-pictogram in het systeemvak.
 2. Klik op Add to Whitelist (Toevoegen aan witte lijst) in het menu.
 3. Typ @pokerstarscasino.com.
 4. Klik op Add (Toevoegen).

Spam Sleuth

 1. Selecteer File (Bestand) en selecteer vervolgens Configure (Configureren).
 2. Ga naar de categorie Friends (Vrienden).
 3. Controleer of Active (Actief) is ingeschakeld.
 4. Typ *@pokerstarscasino.com op een afzonderlijke regel in het invoerveld.
 5. Klik op OK.

Als het e-mailbericht van PokerStars is gefilterd naar de bulkmap of de map met ongewenste e-mail, voeg je PokerStars toe aan het adresboek of de lijst met contactpersonen.

Als deze optie niet beschikbaar is, verplaats je het bericht naar het Postvak IN of stuur je het bericht door naar jezelf.

Als de volgende berichten ook worden gefilterd, neem je telefonisch of per e-mail contact op met je ISP of de technische ondersteuning voor spamfilters voor informatie over het ontvangen van alle e-mailberichten van PokerStars.

PokerStars e-mailcertificering

Return Path SafeListed Sender Seal

PokerStars is een door Habeas erkend bedrijf, wat garant staat voor het feit dat wij geen spammail naar onze spelers sturen

Terug naar het begin

Verantwoord spelen

Responsible Gaming

We vinden verantwoord spelen erg belangrijk en willen graag dat je een plezierige en positieve speelervaring beleeft.

Speciale aanbiedingen

Special Offers

PokerStars heeft het hele jaar door speciale aanbiedingen, met geldprijzen, plaatsen voor de beste live-evenementen en nog veel meer.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.