ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CASINOPROMOTIES

Het onderstaande vormt de algemene voorwaarden ('Regels') die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, prijzenpromoties en wedstrijden (samen, 'Promoties') waarvoor geadverteerd wordt op of die toegankelijk zijn via onze site ('Site') en/of via de GUI-software (de 'Client'). Elke Promotie wordt georganiseerd door TSG Interactive Gaming Europe Limited ('wij'/'we'/'ons'/'ons bedrijf'), van wie de Site is en die deze Site exploiteert. De term 'Groep' betekent, waar gebruikt en in de juiste context, TSG Interactive Gaming Europe Limited samen met zijn dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van TSG Interactive Gaming Europe Limited, en elke dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, en elk bedrijf dat aangesloten is bij de groep van bedrijven die bekend is als 'The Stars Group'.

Om deel te nemen aan een Promotie, gaat elke deelnemer ('Deelnemer'/'je'/'jij') er onvoorwaardelijk mee akkoord gehouden te zijn aan het volgende (voor zover van toepassing): (i) deze Regels, (ii) de eindgebruikerslicentieovereenkomst die geldt voor het gebruik van de Site ('EULA'); (iii) de toernooiregels die gelden voor het deelnemen aan elk toernooi op de Site ('Toernooiregels'); en (iv) alle bijzondere voorwaarden die relevant zijn voor de individuele Promotie zoals die te zien kunnen zijn op de Site ('Bijzondere Voorwaarden').

1. Toelating

1.1 Om deel te nemen aan een Promotie moet je: (a) wonen in en spelen vanuit een rechtsgebied waarvandaan het toegestaan is voor je om op de Site te spelen en deel te nemen aan de Promotie; en (b) 18 (achttien) jaar oud zijn of meerderjarig in het rechtsgebied waarin je woont (welke groter is). Er kan je op elk moment door ons of een door ons aangewezen derde partij gevraagd worden bewijs te overleggen van je leeftijd en/of identiteit, en je moet, als hierom gevraagd wordt, een geldig paspoort of ander geldig identiteitsbewijs met foto om je leeftijd en/of identiteit te kunnen controleren kunnen tonen naar redelijke tevredenheid van ons beveiligingsteam. Als je niet in staat bent naar redelijke tevredenheid ons dergelijke documenten te tonen, wordt je automatisch uitgesloten van de Promotie, waarna alle privileges, prijzen of bedragen die aan je toegekend zijn zonder enige vorm van vergoeding verbeurd worden verklaard. 

1.2 Elke Deelnemer aan een Promotie moet dezelfde persoon zijn wiens naam staat in het spelersaccount ('Starsaccount') dat geregistreerd staat op onze Site om deel te kunnen nemen aan de Promotie (voor zover een Starsaccount noodzakelijk is volgens de Bijzondere Voorwaarden). Door deel te nemen aan een Promotie, bevestig je hierbij aan ons dat je naam, adres en persoonlijke gegevens die geregistreerd en beschreven staan in je Starsaccount correct en up-to-date zijn. Als je niet tot onze redelijke tevredenheid een geldig bewijs kunt overleggen van je naam, adres of andere persoonlijke gegevens, word je automatisch uitgesloten of gediskwalificeerd van de Promotie, waarna alle privileges, prijzen of bedragen die aan je toegekend zijn zonder enige vorm van vergoeding verbeurd worden verklaard.  

1.3 Medewerkers en familie van medewerkers van de Groep en elke entiteit die verbonden of gerelateerd is aan de Groep mogen niet deelnemen aan een Promotie. De term 'familie' houdt hier in maar is niet beperkt tot: echtgenoot, partner, ouder, neef/nicht, kind of broer/zus, en 'gerelateerd' is inclusief, maar niet beperkt tot de huisgenoten of samenwonende partner(s) van de medewerker. 

1.4 Indien het personen woonachtig in een bepaald rechtsgebied verboden is deel te nemen aan een Promotie of indien een Promotie alleen geldt voor een bepaald rechtsgebied, zal dit worden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

1.5 Voor alle duidelijkheid, als een van het volgende onderdeel uitmaakt van een Promotie: (i) een gratis route voor deelname; of (ii) een vereiste van spelen om echt geld voor deelname en in beide gevallen als er een prijs van geld of iets van geldswaarde wordt aangeboden, is het inwoners van landen in deze rechtsgebieden met een verbod uitdrukkelijk verboden om deel te nemen aan deze Promoties. 

2. Gedrag van Deelnemers 

2.1 Je mag maar één Starsaccount hebben bij ons, en je moet dat Starsaccount gebruiken om deel te nemen aan de Promotie. Verder mag je geen andere personen toestemming geven om mee te doen aan de Promotie via jouw Starsaccount.

2.2 Als we fraude, bedrog, wangedrag, oneerlijkheid of een vergelijkbaar feit ontdekken in relatie tot jouw deelname aan de Promotie, of als je deze Regels, de EULA of de Toernooiregels overtreedt, behouden we ons het recht voor om je automatisch te diskwalificeren of je deelname ongeldig te verklaren. Als de fraude, het bedrog, het wangedrag, de oneerlijkheid of ander feit pas ontdekt wordt nadat er een prijs aan je is toegekend, dien je deze, als je hierom wordt verzocht, direct als je dit te horen krijgt van ons terug te geven (of te vergoeden) aan ons.

2.3 Tijdens de duur van een Promotie hanteert ons team en/of zijn vertegenwoordigers strikte regels voor het gedrag van alle Deelnemers. We behouden ons het recht voor om de actie te ondernemen die we nodig achten tegen elke Deelnemer die zich niet houdt aan deze Regels, de EULA, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden, en/of fraudeert of bedriegt met betrekking tot de Promotie. Deze actie kan inhouden, maar is niet beperkt tot uitsluiting, schorsing of diskwalificatie van de Promotie en/of de Client, het confisqueren van een Prijs of Cadeau (zoals beschreven in bepaling 3 hieronder) die is toegekend en/of die normaliter toegekend zou worden aan die Deelnemer. De beslissing over welke activiteit of gedrag wordt gezien als niet-nakoming van deze Regels of de Promotie of wat gezien wordt als fraude of bedrog in relatie tot het gedrag van een Deelnemer terwijl deze deelneemt aan deze Promotie wordt door ons en naar ons eigen goeddunken genomen. Als de fraude, het bedrog, het wangedrag, de oneerlijkheid of ander feit pas ontdekt wordt nadat er een Prijs of Cadeau aan je is toegekend, dien je deze, als je hierom wordt verzocht, direct als je dit te horen krijgt van ons terug te geven (of te vergoeden) aan ons.

2.4 Spelers worden erop attent gemaakt dat het plaatsen van 'veilige' inzetten om een casino-uitdaging te volbrengen leidt tot uitsluiting van een Promotie. Veilige inzetten zijn inclusief, maar niet beperkt tot, wedden op zwart/rood aan de roulettetafel. Let op: het bedekken met inzetten van 65% van de roulettetafel, inclusief roulettetafels met een livedealer of meer leidt tot het verdienen van 0 beloningspunten (of vrijspeelpunten) voor die inzet. Al het spel wordt beoordeeld door ons management, en hun beslissing is bindend.

3. Prijzen/Cadeaus

3.1 We zullen op de Site de duur evenals de uiterste datum voor deelname aan elke Promotie vermelden en enige limiet aan het aantal deelnamen dat we accepteren voor we de Promotie sluiten. Deze informatie zal beschikbaar zijn samen met een beschrijving van elke prijs ('Prijs') of aangeboden beloning ('Cadeau') maar zal niet beschikbaar worden geworden gemaakt in deze Regels. 

3.2 Voor alle duidelijkheid, de prijzen of aangeboden beloningen en/of alle andere cadeaus die als onderdeel van de Promotie worden weggegeven zijn niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar, en ze kunnen niet aan een ander persoon/personen worden gegeven, toegewezen, verkocht of geruild. 

3.3 We behouden ons het recht voor een geldprijs te verstrekken als alternatief voor een Prijs of Cadeau. Je hebt niet het recht te verzoeken om betaling van de alternatieve geldprijs tenzij wij anders overeenkomen. De geldswaarde van elke Prijs of elk Cadeau (voor zover wij instemmen een dergelijke alternatieve geldprijs beschikbaar te stellen voor een bepaalde Promotie) zal vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden.

3.4 Tenzij anders is aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden, zullen winnaars van Prijzen/Cadeaus binnen 30 (dertig) dagen na het winnen via telefoon, e-mail of andere communicatievorm op de hoogte gesteld worden zoals bepaald kan zijn voor een Promotie in de Bijzondere Voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van elke Deelnemer om ervoor te zorgen dat de contactinformatie en het e-mailadres in hun Starsaccount geldig en juist zijn. We zullen geen Prijs/Cadeau verzenden voor je op de hoogte gesteld bent van het winnen ervan en de Prijzen/Cadeaus zullen alleen worden bijgeschreven in je Starsaccount of verzonden worden naar het adres gekoppeld aan je Starsaccount (voor zover van toepassing).

3.5 Prijzen/Cadeaus moeten binnen 30 (dertig) dagen nadat je op de hoogte bent gesteld van het winnen ervan geclaimd worden tenzij anders staat aangegeven. Als je de Prijs/het Cadeau niet binnen deze periode hebt geclaimd zal deze vervallen. Vervallen prijzen kunnen opnieuw gebruikt worden en aangeboden worden aan een andere Deelnemer of in een andere Promotie.

3.6 Na berichtgeving aan je dat je een Prijs gewonnen hebt of recht hebt op een Cadeau, wordt de Prijs/het Cadeau uiterlijk 90 (negentig) dagen na afloop van de Promotie naar je verzonden of aan je beschikbaar gemaakt. Let op dat als een deel van een Prijs/Cadeau gerelateerd is aan een evenement dat op een toekomstige datum zal plaatsvinden, je deze Prijs/dit Cadeau niet zult kunnen benutten tot die toekomstige datum. 

3.7 Prijzen/Cadeaus zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Mocht een Prijs of Cadeau niet beschikbaar zijn, dan behouden wij ons het recht voor een alternatieve Prijs of een alternatief Cadeau te verstrekken van vergelijkbare waarde en specificatie.

3.8 Er kunnen extra voorwaarden aan je worden opgelegd door de leverancier van een Prijs of Cadeau ('Regels van een derde partij') om een bepaalde Prijs of een bepaald Cadeau te kunnen claimen en/of gebruiken, en we zijn niet verantwoordelijk als je je niet aan deze Regels van een derde partij houdt. Daarbij kan het vereist zijn dat je een separate bindende overeenkomst met ons moet aangaan in verband met de voorwaarden voor het toekennen en/of gebruikmaken van een element van de Prijs en/of het Cadeau. Niet voldoen aan dergelijke voorwaarden kan leiden tot verbeurdverklaring van de Prijs/het Cadeau.

3.9 Winnaars hebben niet het recht noch de autorisatie om ons aan een contract, uitgave of kosten te binden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.10 Er wordt geen Prijs of Cadeau toegekend aan een Deelnemer die:

3.10.1 om welke reden dan ook volgens de wet niet in aanmerking komt om de Prijs/het Cadeau te ontvangen en/of te gebruiken, of waar het toekennen van de Prijs/het Cadeau aan die persoon tegen de wet is; of

3.10.2 zich heeft uitgeschreven voor of zichzelf heeft laten uitsluiten van spelen, deelnemen aan of ontvangen van communicatie over onze producten en diensten of als de betreffende Prijs of het betreffende Cadeau gewonnen kan worden via het gebruikt van deze producten of diensten.

3.11 Elke Deelnemer die als onderdeel van een Promotie een Prijs/Cadeau ontvangt, is zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen, belastingen of kosten die aan relevante autoriteiten betaald moeten worden, of het nu om belasting gaat die wordt ingehouden op de betaling van de Prijs/het Cadeau of belasting in relatie tot het ontvangen van de Prijs/het Cadeau in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten. Als we verplicht zijn belasting in te houden van de Prijs/het Cadeau, kan het bedrag dat je ontvangt lager zijn dan de/het aangegeven Prijs/Cadeau.

4. Uitdagingen, missies en puzzels

4.1 Spelers moeten, om hun voortgang te laten bijhouden, zich inschrijven door op de knop 'Start' in het uitdagingenscherm te klikken. Handen en/of spellen gespeeld voorafgaand aan inschrijving tellen niet mee voor de voortgang.

4.2 De minimale in aanmerking komende inzet en/of buy-in-niveaus worden weergegeven in het uitdagingenscherm en worden vastgesteld op basis van voorafgaand spel en voorkeuren.

5. Gezondheid en veiligheid

5.1 Je moet je houden aan alle gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen en/of instructies die door ons kunnen worden gegeven of die je op een andere manier zou moeten kennen met betrekking tot je deelname aan deze Promotie en waar nodig aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het niet-naleven van een gegeven instructie kan leiden tot je diskwalificatie van de Promotie.

5.2 Je moet alle redelijke stappen nemen om je eigen gezondheid en veiligheid te waarborgen in evenementen of activiteiten die deel uitmaken van de Promotie of de Prijs/het Cadeau. Elk gedrag, handeling of daad van jou die volgens ons een gezondheids-, beveiligings- of veiligheidsrisico oplevert (met inbegrip van, maar niet beperkt tot misdragingen, fysiek of mentaal) zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie.

5.3 Je bent verplicht alle redelijke stappen te nemen om je veiligheid te waarborgen alsmede de algemene geschiktheid om aan de Promotie deel te nemen, en accepteert dat het deelnemen aan de Promotie op eigen risico is.

5.4 Je moet ons op de hoogte stellen van elk medisch of ander probleem dat kan betekenen dat je niet deel kunt nemen aan de Promotie op het moment dat je je bewust wordt van een dergelijk probleem. We behouden ons het recht voor om je plaats in de Promotie verbeurd te verklaren of een Prijs of Cadeau niet aan je uit te keren (welke van toepassing is), zonder aansprakelijkheid of vergoeding, als we van mening zijn dat je jezelf of anderen blootstelt aan het risico van ziekte, letsel, of annulering, verstoring of verkorting van de Promotie.

6. Eigendomsrechten

6.1 Deze bepaling 6 is alleen van toepassing in het geval dat een Promotie vereist dat je content opstuurt die door ons beoordeeld zal worden als onderdeel van de inschrijfmethode voor die Promotie en is inclusief maar niet beperkt tot korte verhalen, artikelen, blogs, audiovisuele opnames, stilstaande beelden en foto's (samen, 'Content').

6.2 Hierbij garandeer je en sta je ervoor in dat jij de eigenaar bent van al het materiaal en alle elementen in de Content opgenomen die je opstuurt en/of dat je geautoriseerd bent en schriftelijke toestemming hebt de Content te gebruiken en te exploiteren als onderdeel van deze Promotie en dat je je verzekerd hebt van alle benodigde toestemming, autorisaties en instemmingen ten aanzien van alle personen en al het materiaal dat in je Content voorkomt. Daarnaast bevestig je door de Content op te sturen dat je ons onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig overdraagbare, eeuwigdurende, wereldwijde toestemming geeft om de Content te gebruiken, publiceren of uit te zenden of om derde partijen toestemming te geven de Content te gebruiken, publiceren of uit te zenden in welk format en op welk platform dan ook, of deze nu bestaan of hierna uitgevonden worden, zonder enige vergoeding op wat voor manier dan ook aan jou of aan elke derde partij die in de Content voorkomt.

6.3 Je garandeert dat je Content geen gebruikmaakt van personen onder de leeftijd van 18 (achttien) jaar of deze bevat of omvat, en niet racistisch, obsceen, denigrerend, bedreigend of intimiderend, lasterlijk, misleidend, frauduleus of privacy van een ander schendend, beledigend of lasterlijk jegens een ander persoon is, of op een andere manier iets illegaals of onwettigs bevat of goedkeurt. Je garandeert dat videomateriaal dat je naar ons opstuurt niet in strijd is met welk patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, copyright of ander intellectueel, eigendoms-, of privacyrecht dan ook van welke partij of welk individu dan ook. Je gaat ermee akkoord in de Content niets op te nemen of weer te geven: (i) dat bedoeld is om anderen kwaad te doen of te beledigen; (ii) dat een individu of een groep individuen dupeert, beledigt, denigreert, of intimideert op basis van welke classificatie dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, religie, geslacht, seksuele voorkeur, ras, huidskleur, geloof, etniciteit, land van afkomst, woonplaats, leeftijd, burgerlijke staat, militaire status of handicap; (iii) dat aanzet of op een andere manier aanspoort tot crimineel gedrag of leidt tot civiele aansprakelijkheid; of (iv) dat bedoeld is voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het inzenden van materiaal om geld in te zamelen of de verkoop van goederen of diensten te promoten, adverteren of aan te prijzen.

6.4 Je erkent dat wanneer je ons je Content stuurt, je dit naar eigen goeddunken en op eigen risico doet en dat je alleen en volledig aansprakelijk bent voor alle elementen die in je Content opgenomen zijn. Je erkent dat we geen verplichting hebben enige Content die je voor deze Promotie hebt ingestuurd van tevoren te bekijken, controleren, beoordelen of aan te passen.

6.5 Je erkent dat wij of aangewezen derde partijen namens ons, ons na de inzending van je Content het recht voorbehouden om je Content naar eigen goeddunken niet te publiceren, offline te halen, in te korten, bij te snijden of te bewerken (en je geeft ons toestemming al het eerder genoemde uit te voeren zoals wij dit nodig achten) en we zijn geenszins verplicht om je Content op onze Site of via andere media te gebruiken, te uploaden, uit te zenden en/of te tonen.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid

7.1 Door deel te nemen aan een Promotie ga je er hierbij mee akkoord ons bedrijf en zijn wettelijke vertegenwoordigers, geaffilieerden, dochterondernemingen, agentschappen en hun respectievelijke managers, directeuren, medewerkers en agenten van onze Groep te vrijwaren van, te ontslaan van rechtsvervolging voor, en niet te verhalen alle kosten, uitgaven, schade, verliesclaims, acties of procedures die door jou (of een derde partij namens jou) worden aangebracht ('Claims') als resultaat van je deelname aan de Promotie en/of een Prijs/Cadeau die als resultaat daarvan aan je kan zijn toegekend. We sluiten aansprakelijkheid voor zulke Claims (anders dan het betalen van de kosten die specifiek deel uitmaken van de Prijs/het Cadeau (indien van toepassing) met betrekking tot de Promotie) volledig uit. Deze uitsluiting geldt niet voor aansprakelijkheid aan onze kant jegens jou voor: (i) nalatigheid; (ii) sterfte of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid door ons of onze medewerkers; (iii) oplichting; of (iv) elke aansprakelijkheid die volgens de van toepassing zijnde wet niet uitgesloten kan worden.

7.2 Zoals hierboven in bepaling 7.1 is beschreven, erken je en ga je er hierbij volledig mee akkoord dat, voor zover de van toepassing zijnde wet het toestaat, ongeacht in welke vorm, hetzij in contract, onrechtmatige daad of op welke wijze dan ook, wij, onze Groep of onze geaffilieerden, inclusief, maar niet beperkt tot, hun managers, directeuren, werknemers, rechtsopvolgers en aangewezenen in geen geval aansprakelijk zijn jegens jou of een andere partij voor: (i) indirecte, speciale, opgelegde, strafrechtelijke, incidentele en gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schades voor onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van omzet en andere winsten, verlies van programma's, kosten voor het vervangen van materiaal of software, of verlies van gegevens, informatie of data) of elke andere schade die op welke manier dan ook voortkomt uit of in relatie staat tot je deelname aan een Promotie (of het onvermogen dit te doen), zelfs als we zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid voor deze schades; of (ii) elke claim te wijten aan fouten, verzuim of andere onnauwkeurigheden in de Promotie.

7.3 We zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de verplichtingen van de Promotie of de Prijs/het Cadeau aan je als het niet mogelijk is dit te doen door omstandigheden waarop we redelijkerwijs geen invloed hebben. We kunnen proberen een alternatieve Prijs/een alternatief Cadeau te verstrekken, maar zijn niet gehouden om een Deelnemer te vergoeden in dergelijke omstandigheden.

7.4 Hierbij ga je ermee akkoord dat je ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, geaffilieerden, dochterondernemingen, agentschappen en hun respectievelijke managers, directeuren en medewerkers van onze Groep alle kosten, schades, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief het verlies van reputatie en goodwill en kosten voor professioneel advies) vergoedt die door ons worden geleden als gevolg van het je niet houden aan deze Regels, de EULA, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden, of die op welke manier dan ook in verband staan met het door jou niet opvolgen van instructies van ons team met betrekking tot je deelname aan een Promotie.

8. Diversen

8.1 In geval van dispuut of meningsverschil over een aspect van een Promotie, inclusief, maar niet beperkt tot alle zaken betreffende het toekennen van de Prijs/Cadeaus, het in aanmerking komen van een Deelnemer om mee te doen aan de Promotie, het gedrag van een Deelnemer, deze Regels, de EULA, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden, is de uiteindelijke beslissing aan ons team. Elke beslissing die door ons gemaakt wordt is bindend, zal niet worden herzien en hiertegen is geen beroep mogelijk door jou of enige derde partij.

8.2 Mochten deze Regels bepalen dat er een jurypanel vereist is om een winnaar te bepalen op basis van subjectieve analyse of interpretatie, wijzen we een onafhankelijk individu aan voor het jurypanel.

8.3 Als je een Promotie wint op onze Site, verklaar je hierbij en ga je ermee akkoord dat we je persoonlijke gegevens (zoals, maar niet beperkt tot, je naam, Stars-ID en het land waar je vandaan komt) mogen gebruiken om je aan te wijzen als winnaar, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten. Als we echter willen dat je deelneemt aan publiciteits- of marketingcampagnes met betrekking tot je deelname aan de betreffende Promotie, dan vragen we vooraf je schriftelijke toestemming voor dergelijk gebruik.

8.4 Deze Regels, de EULA, de Toernooiregels en de van toepassing zijnde Bijzondere Voorwaarden vormen samen de gehele overeenkomst tussen jou en ons in relatie tot elke Promotie waaraan je deelneemt en vervangt alle eerdere verklaringen, overeenkomsten, onderhandelingen of afspraken (zowel mondeling als schriftelijk) tussen ons en jou. Tenzij in deze Regels specifiek vermeld zijn alle voorwaarden, waarborgen, verklaringen en voorwaarden, vermeld in of volgend uit de wet, volledig uitgesloten. Indien het geheel of enig deel van deze Regels ongeldig is, in strijd met de wet is of onafdwingbaar is, laat dat onverlet de geldigheid en voortgezette afdwingbaarheid van de resterende Regels.

8.5 Als je tijdens de bonusperiode geld laat uitbetalen voordat je een kwalificerende storting doet, kom je niet meer in aanmerking voor die bonus. Om te voorkomen dat spelers zonder het te weten niet meer in aanmerking komen, wordt er als er een uitbetaling wordt aangevraagd een pop-upbericht weergegeven waarin aangegeven wordt dat de bonus vervalt als je doorgaat met het verzoek.

8.6 We behouden ons het recht voor om Prijzen/Cadeaus in te houden als er reden is om aan te nemen dat een storting frauduleus is, of dat er niet gestort is met de intentie om spellen om echt geld te spelen.

8.7 We behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Regels, de EULA, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden naar eigen goeddunken te veranderen, inclusief het annuleren, aanpassen of schorsen van een Promotie indien we naar eigen mening denken de Promotie niet te kunnen organiseren zoals vermeld staat. Alle wijzigingen aan een Promotie worden vermeld op de Site en je voortgezette deelname aan die Promotie wordt gezien als acceptatie van de wijzigingen of aanpassingen.

8.8 Deze Regels en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van Malta. Hierbij ga je er onherroepelijk mee akkoord dat de desbetreffende rechter in Malta exclusief bevoegd zal zijn in relatie tot een vordering, geschil of verschil van mening betreffende deze Promotie en alle daarop betrekking hebbende aangelegenheden, en je doet onherroepelijk afstand van elk recht dat je eventueel hebt om bezwaar te maken tegen een daar aangespannen geding, of om te stellen dat het geding bij de verkeerde rechter is aangespannen of dat die rechter niet bevoegd is. Niets in deze bepaling beperkt ons recht gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.

Mocht je nog vragen hebben over een promotie, neem dan contact op met de klantenservice.

Geüpdatet maart 2019.

App PokerStars Casino

App PokerStars Casino

Speel onderweg spellen van PokerStars Casino met de app, te downloaden voor iOS en Android.

Directe casinobonus

Veelgestelde vragen casinospellen

Bekijk de pagina Directe casinobonus om te lezen hoe je directe bonus werkt, en hoe je deze gebruikt.

Spelen om echt geld

Chip Stack

Stort voor het eerst echt geld en begin met spelen bij PokerStars. Stortingen zijn snel en veilig.