eChecks gebruiken om te pokeren om echt geld - Bepalingen

#

Let op: We verzoeken je vriendelijk deze Bepalingen te printen evenals screenshots van alle financiële transacties die je plaatst voor je ze verzendt!

BEGRIPPEN & VOORWAARDEN

Deze Begrippen en Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van eChecks op PokerStars (Service/We). We adviseren klanten alle transactiegegevens, Begrippen en Voorwaarden, etc. te printen zodat je later kunt raadplegen. Door van deze Service gebruik te maken geef je aan dat je akkoord gaat met al de Begrippen en Voorwaarden die hieronder uiteen gezet worden in ongewijzigde vorm, en bevestig je dat je de Begrippen en Voorwaarden van deze Overeenkomst begrijpt en accepteert. We kunnen deze Overeenkomst op elk moment, van tijd tot tijd, aanpassen door de aangepaste Bepalingen op Onze site te plaatsen en je voortgezette gebruik van Service houdt in dat je zulke aangepaste Bepalingen accepteert.

Overeenkomst

Ik erken dat deze autorisatie wordt verstrekt ten gunste van PokerStars en haar eCheck leveranciers van wie ik deze debiteringen verzoek en mijn Bank en wordt verstrekt ervan uit gaande dat mijn Bank ermee instemt om afschrijvingen van mijn rekening te verwerken in overeenstemming met de regels voor het betalingsverkeer van het land waar ik in woon. Ik sta ervoor in en ga ermee akkoord dat alle personen wier handtekeningen nodig zijn om te tekenen voor deze rekening akkoord gaan met deze Overeenkomst.

Ik autoriseer PokerStars en haar eCheck leveranciers hierbij om via mijn Bank geld op te nemen van mijn rekening om producten of diensten te kopen van PokerStars.

Deze autorisatie/Overeenkomst kan opgezegd worden door middel van een schriftelijke kennisgeving van Mijzelf met de juiste autorisatie zodat identiteit duidelijk is. Ik erken dat om deze autorisatie in te trekken ik bericht van intrekking moet sturen aan PokerStars en haar eCheck leveranciers.

De rekening waarvoor PokerStars en haar eCheck leveranciers geautoriseerd zijn op te nemen wordt aangegeven bij elk verzoek om af te schrijven van deze rekening. Ik sta er voor in dat ik PokerStars schriftelijk informeer over wijzigingen in de rekeninginformatie verstrekt bij deze autorisatie.

Verantwoordelijkheden van Gebruikers

Om gebruik te maken van de Service Stem je in met het volgende:

 • Je moet ons geldige en correcte informatie verschaffen.
 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn.
 • Als je informatie over je bankrekening verstrekt, stem je ermee in dat We alle Betalingen die door jou geïnitieerd worden van je bankrekening kunnen afschrijven.
 • Je bent volledig verantwoordelijk voor alle gekochte of verkochte goederen of andere diensten, die verstrekt zijn door PokerStars en haar eCheck leveranciers en afgehandeld zijn via de Service.
 • Je erkent dat:
  • De Service geen bank is
  • De Service niet onderworpen is aan bankrichtlijnen
 • Je stemt ermee in dat alle door jou geïnitieerde betalingen waarbij er afschrijvingen zijn gedaan van je bankrekening definitief zijn en onomkeerbaar. Je stemt er ook mee in en begrijpt dat een cheque uitschrijven die teruggestuurd wordt wegens NSF (ongedekte cheque) een misdaad is in elke Staat en Provincie, en bestraft kan worden met een boete of gevangenisstraf.
 • Je stemt ermee in geen bedragen terug te draaien die daarvoor van je bankrekening zijn afgeschreven.
 • We behouden ons het recht voor om een onïnbare vordering terug te halen ofwel door a) het verschuldigde bedrag van je PokerStars-account af te schrijven; b) de eCheck voor hetzelfde bedrag of het bedrag plus administratiekosten opnieuw aan te bieden; of c) door het account naar een incassobureau te sturen.
 • Als je een terugdraaiing van een eCheck, of een terugbetaling van een eerdere eCheck afschrijving initieert, dan wordt je mogelijkheid om te verwerken via de Service opgeschort of beëindigd.
 • We behouden ons het recht voor je naam en persoonlijk informatie toe te voegen aan zowel particuliere als publieke schuldenregisters (NDB) wat kan leiden tot het verbieden en of voorkomen dat je van je lopende rekening gebruik maakt in een detailahndelomgeving.
 • Je stemt ermee in dat We de maximaal door de wet toegestane administratieve kosten in rekening brengen om kosten die met het bovenstaande verbonden zijn terug te ontvangen.
 • We behouden ons het recht voor alle informatie die je verstrekt te verifiëren.
 • We zullen redelijke inspanningen doen om zeker te stellen dat verzoeken om elektronische af- en bijschrijvingen ten aanzien van bankrekening(en) tijdig verwerkt worden. We doen geen beweringen of geven geen garanties over de hoeveelheid tijd die er nodig is om verwerking te voltooien, zoals over vertragingen in de banknetwerken en We zullen ook niet aansprakelijk zijn voor enige feitelijke schade of gevolgschade voortkomend uit enige claim door vertraging.
 • We behouden ons het recht voor geld van transacties die We verdacht achten langer vast te houden dan de normale distributieperiodes.
 • We accepteren geen aansprakelijkheid voor enige schade die je kunt lijden, en We zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, opgelegde, bijkomstige, speciale schades of gevolgschades voortkomend uit of op welke manier dan ook verbonden aan je gebruik van de Service. Je erkent en stemt ermee in dat je de Service voor eigen risico en aansprakelijkheid gebruikt.
 • Deze Begrippen en Voorwaarden van deze Overeenkomst en de rechten en plichten van de partijen hierin zullen vallen onder en uitgelegd worden in overeenstemming met de wetgeving van het eiland Man.
 • Als van enig deel van deze Overeenkomst vastgesteld wordt dat het ongeldig is of niet handhaafbaar in navolging van de van toepassing zijnde wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de begrenzing van aansprakelijkheid zoals hierin neergezet, dan zal het resterende deel van deze Overeenkomst toch van kracht blijven.

Informatie voor Canadese spelers

Overeenkomst Pre-Authorized Debit (PAD) - Door op de knop 'Verzenden' te klikken, geef je PokerStars toestemming om het weergegeven bedrag af te schrijven van het door jou opgegeven bankrekeningnummer. PokerStars schrijft alleen geld van je bankrekening af als je een betaling expliciet goedkeurt met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Transactie goedkeuren - Door op de knop 'Verzenden' in de kassier te klikken, ga je ermee akkoord dat PokerStars binnen twee werkdagen dit eenmalige bedrag van je bankrekening afschrijft. Er zijn bepaalde opties om dit terug te draaien als de afschrijving niet overeenkomt met hetgeen waarmee je akkoord bent gegaan. Je hebt bijvoorbeeld het recht om je geld terug te krijgen als een 'PAD' niet geautoriseerd is of niet volgens deze PAD-overeenkomst geschiedt. Voor een formulier voor een teruggave, of voor meer informatie over je rechten om een overboeking terug te krijgen, kun je contact opnemen met je bank, of de website www.cdnpay.ca (in het Engels) bezoeken.