Hva kan vi hjelpe deg med?

Tast inn et søkeord eller en kort setning knyttet til spørsmålet ditt i feltet nedenfor, så vises de mest relevante artiklene.

Søk

Kort: Flere betalinger på kontoutskriften

Når du foretar et innskudd med kort, så vil kortutstederen først ta en autoriseringsavgift for å se at du har nok midler til å fullføre transaksjonen.

Når avgiften er betalt – som regel etter noen virkedager – vil du muligens se to uttak av samme beløp på kontoutskriften.

Midlene som er reservert til autoriseringsavgiften blir frigjort etter ti virkedager, noe som igjen gjør at du kun sitter igjen med én avgiftsbetaling per uttak.

Hvis du fortsatt ser to like avgiftsbetalinger på kontoutskriften:

  1. Kontakt kortutstederen og bekreft at transaksjonen er gjort.
  2. Om det er tilfellet, spør om ditt Acquirer Reference Number (ARN) for den transaksjonen.
  3. Send oss en e-post med referansenummeret og et skjermbilde/digitalt bilde av kontoutskriften, som viser alle transaksjoner fra én dag før den originale transaksjonen til dagens dato.

Vi vil kun ha mulighet til å undersøke autoriseringsavgiften hvis den ikke er frigjort etter ti virkedager.

**VIKTIG**

Hvis skjermbildet ditt inneholder noe av følgende, vennligst rediger det, eller så kan vi ikke godta det og vil derfor slette det.

  • Kortnummer: erstatt alle tegn unntatt de seks første og fire siste, med stjernetegn. F.eks. 444444******4444.
  • Andre kontonummer: erstatt alle tegn unntatt det første og de fire siste, med stjernetegn. F.eks. 7*****7777.
  • IBAN: skjul alle tegn, bortsett fra de to første bokstavene og fire siste sifrene. F.eks. XX******************1234.

Når vi har både referansenummeret og skjermbildet, vil vi kunne gjøre de undersøkelsene som er nødvendig.

Tilbakemelding

Besvarte denne artikkelen spørsmålet ditt?

Relaterte hjelpeartikler