GENERELLE VILKÅR FOR KASINOKAMPANJER

Under er de generelle vilkårene («Regler») som gjelder for alle tilbud, premiekampanjer og konkurranser (samlet «Kampanjer») som annonseres eller er tilgjengelige gjennom nettsiden på www.pokerstarscasino.com/no/ («Siden») og/eller via programvaren vår («Klienten»). Hver kampanje er organisert av TSG Interactive Gaming Europe Limited («vi»/«oss»/«vår»/«vårt selskap»), som eier og drifter siden. Når brukt og konteksten tillater det, skal ordet «gruppe» bety TSG Interactive Gaming Europe Limited sammen med sine datterselskaper og eventuelle holdingselskap av TSG Interactive Gaming Europe Limited, og eventuelle underselskaper av slikt holdingselskap tilknyttet gruppen med selskaper kjent som «The Stars Group».

For å kunne delta i en kampanje, må hver deltaker («deltaker»/«du») herved godkjenne å bli betingelsesløst bundet av følgende (som kan være gjeldende): (i) disse reglene; (ii) lisensavtalen for sluttbrukeren styrer bruken av siden («EULA»); (iii) turneringsreglene styrer deltagelsen i enhver turnering på siden («turneringsregler»); og (iv) alle spesielle vilkår relevant til den individuelle kampanjen som kan vises på siden spesielle vilkår»).

1. Hvem kan delta?

1.1 For å delta i en kampanje, må du: (a) bo i og spille fra en jurisdiksjon der det er lovlig for deg å både spille på siden og delta i kampanjen; og (b) være 18 (atten) år eller over myndighetsalderen i den jurisdiksjonen du befinner deg i (den av de to som er høyest). Du kan når som helst bli forespurt av oss eller vår utvalgte tredjepart om å legge frem bevis på din alder og/eller identitet, og du må, på forespørsel, kunne fremvise et gyldig pass eller annen gyldig ID med bilde utstedt av myndighetene for å bekrefte alderen og/eller identiteten din for sikkerhetsteamet vårt. Dersom du ikke kan fremvise slike dokumenter på en måte som er tilfredsstillende for oss, vil du automatisk ekskluderes fra kampanjen, og vil miste alle privilegier, premier eller midler som har blitt tilegnet, uten noen form for kompensasjon. 

1.2 Hver deltaker i en kampanje må være samme person som det navnet som vises på spillerkontoen («Stars-konto») som er registrert på siden (i den grad en Stars-konto er nødvendig i samsvar med de spesielle vilkårene). Ved å delta i en kampanje, bekrefter du herved til oss at navnet ditt, adressen din og de personlige opplysningene som registrert på Stars-konto din er korrekt og oppdatert. Dersom du ikke kan fremvise gyldig bevis på navn, adresse eller annen personlig informasjon på en måte som er tilfredsstillende for oss, vil du ekskluderes eller diskvalifiseres fra kampanjen, og vil miste alle privilegier, premier eller midler som har blitt tilegnet, uten noen form for kompensasjon.  

1.3 Ansatte og slektninger av ansatte i gruppen og alle som samarbeider med eller er relatert til gruppen kan ikke delta i noen kampanjer. Begrepet «slektning» omfatter, men er ikke begrenset til, i dette tilfellet ektefelle, partner, foreldre, søskenbarn, barn, søsken, og «tilknyttede» skal inkludere, men ikke være begrenset til å innebære, en slik ansatts samboer(e). 

1.4 Der hvor personer som befinner seg i bestemte jurisdiksjoner ikke tillates å delta i en kampanje eller der hvor en kampanje bare gjelder for en bestemt jurisdiksjon, vil dette være spesifisert i de spesielle vilkårene. 

1.5 For å unngå tvil, der kampanjer involverer: (i) rute for deltagelse som er gratis å spille; eller (ii) spill med ekte penger kreves for å delta, og i begge tilfeller, der en premie bestående av penger eller noe verdt penger tilbys, har innbyggerne i disse forbudte jurisdiksjonene uttrykkelig forbud mot å delta i slik kampanje. 

2. Deltagernes oppførsel 

2.1 Du kan bare ha én Stars-konto hos oss, og du må bruke den Stars-kontoen for å delta i kampanjen. Videre kan du ikke la andre bruke din Stars-konto til å ta del i kampanjen.

2.2 Hvis vi blir oppmerksom på noen form for svindel, unndragelse, bedrageri, upassende oppførsel, uærlighet eller lignende handlinger relatert til din deltakelse i kampanjen, eller at du bryter disse reglene, EULA-en eller turneringsreglene, vil vi forbeholde oss den absolutte rett til å automatisk diskvalifisere deg eller ugyldiggjøre din registrering. Dersom svindel, svik, misbruk, uærlighet eller annen handling oppdages etter at noen premie er tildelt deg, skal du, etter behov, returnere samme (eller gi kompensasjon) til oss omgående når vi ber deg om det.

2.3 Gjennom kampanjens varighet, vil strenge regler vedrørende gjennomføringen av alle deltakere håndheves av teamet vårt og/eller våre stedfortredere. Vi forbeholder seg retten til å treffe de tiltak vi anser nødvendige mot enhver deltager som finnes å være i strid med disse reglene, EULA-en, turneringsreglene eller de spesielle vilkårene, og/eller opptrer svikefullt eller uærlig med hensyn til kampanjen. Slikt tiltak inkluderer, men skal ikke være begrenset til, eksklusjon, suspensjon eller diskvalifikasjon fra kampanjen og/eller klienten, inndragning av premier eller gaver (som definert i Klausul 3 nedenfor), eller noen belønninger som har blitt tildelt og/eller som vanligvis ville blitt tildelt den deltakeren. Avgjørelsen om hva som utgjør aktivitet eller oppførsel som er et brudd på disse reglene eller kampanjen, eller hva som utgjør en handling av svik eller uredelighet i forhold til enhver oppførsel fra en deltaker når du deltar i en kampanje, hviler utelukkende hos oss etter eget forgodtbefinnende. Dersom svindel, svik, misbruk, uærlighet eller annen handling oppdages etter at noen premie eller gave er tildelt deg, skal du, etter behov, returnere samme (eller gi kompensasjon) til oss omgående når vi ber deg om det.

2.4 Spillerne informeres om at det å plassere «trygge» spill for å fullføre en kasinoutfordring vil føre til at spilleren ekskluderes fra en kampanje. Trygge spill inkluderer, men er ikke begrenset til, spill på svart og rødt på rulettbordet. Vennligst merk at det å dekke rulettbordet, inkluder Live Dealer Roulette-bordet, med 65 % eller mer, resulterer i at det spillet tjener 0 belønningspoeng (eller Redemption Points). Alt spill blir gjennomgått av oss, og avgjørelsen vår er endelig.

3. Premier/gaver

3.1 Vi vil på siden oppgi varighet og sluttdato for deltakelse i hver kampanje, og grensen for antall deltakere vi godtar før vi stenger kampanjen. Denne informasjonen vil være tilgjengelig i de spesielle vilkårene sammen med en beskrivelse av hver tilgjengelige premie («premie») eller belønning som tilbys («gave»), men vil ikke gjøres tilgjengelig i disse reglene. 

3.2 For å unngå all tvil, er alle premier eller belønninger som tilbys og/eller andre varer som kan deles ut som del av denne kampanjen, ikke overførbare og kan ikke refunderes. De kan ikke gis, tildeles, selges eller byttes med noen andre personer. 

3.3 Vi forbeholder oss retten til å gi et kontantalternativ for enhver premie eller gave. Du vil ikke ha rett til å be om betaling av kontantalternativet med mindre vi går med på det. Pengeverdien av hver premie eller gave (gitt at vi går med på å gjøre et slikt kontantalternativ tilgjengelig i en gitt kampanje) vil bli spesifisert i de spesielle vilkårene.

3.4 Så fremt ikke noe annet er oppgitt i de spesielle vilkårene, vil vinnerne av premier/gaver få beskjed innen 30 (tretti) dager fra de vant via telefon, e-post eller annen form for kommunikasjon som kan være fastsatt for hver kampanje i de spesielle vilkårene. Det er hver deltakers ansvar å forsikre at kontaktinformasjonen og e-postadressen til deres Stars-konto er gyldig og korrekt. Vi vil ikke levere ut en premie/gave før du har fått beskjed om premien din, og premiene/gavene vil kun bli kreditert til din Stars-konto eller sendt i posten til adressen knyttet til din Stars-konto (når det er aktuelt).

3.5 Premier/gaver må kreves innen 30 (tretti) dager fra tidspunktet du fikk beskjed om gevinsten din, med mindre annet er bestemt. Dersom du ikke har krevd premien/gaven innen dette tidspunktet, vil din premie/gave gå tapt. Tapte premier kan bli trukket på nytt og tilbys til en annen deltaker, eller kan tilbys i en annen kampanje.

3.6 Når du har fått beskjed om en premie eller gave du har vunnet, vil premien/gaven sendes eller bli gjort tilgjengelig for deg ikke senere enn 90 (nitti) dager etter at kampanjen er avsluttet. Merk imidlertid at dersom et element av en premie/gave kan relateres til et arrangement som finner sted på en fremtidig dato, vil du ikke kunne bruke premien/gaven før denne fremtidige datoen. 

3.7 Premier/gaver avhenger av tilgjengelighet. I tilfeller hvor det ikke er tilgjengelighet, forbeholder vi oss retten til å levere en alternativ premie eller gave av tilsvarende verdi og spesifisering.

3.8 Det kan være ekstra vilkår satt av en leverandør av en premie eller gave («tredjepartsregler») for at du skal kunne få og/eller bruke en spesiell premie eller gave, og vi vil ikke være ansvarlige dersom du ikke følger slike tredjepartsregler. I tillegg vil du vil måtte inngå en separat bindende avtale med oss som gjelder vilkår rundt utdelingen og bruken av ethvert element av premien og/eller gaven. Dersom vilkårene ikke aksepteres, kan dette resultere i at premien/gaven blir fratatt vinneren.

3.9 Vinnere kan ikke kreve og er på ingen måte autoriserte til å påtvinge oss noen kontrakt, utgift eller kostnad som vi ikke på forhånd skriftlig har akseptert.

3.10 Ingen premie eller gave vil bli tildelt deltakere som:

3.10.1 av en eller annen grunn, ikke tillates av loven å motta og/eller bruke premien/gaven, eller i tilfeller der det å gi deltakeren premien/gaven vil anses som ulovlig, eller

3.10.2 har meldt seg av eller selvekskludert seg fra spill, ikke deltar i eller mottar informasjon om våre produkter og tjenester, eller hvor den nevnte premien eller gaven kan bli vunnet gjennom bruken av slike produkter eller tjenester.

3.11 Enhver deltager som mottar en premie/gave som en del av denne kampanjen, bærer eneansvaret for alle skatter, avgifter eller gebyrer som skal betales til relevant myndighet, enten brukt som kildeskatt fra betaling av pris/gave eller som skatt i forbindelse med kvittering av pris/gave, i samsvar med gjeldende lover. Hvis vi er pålagt å kreve skatt av premien/gaven, kan beløpet du mottar være mindre enn den annonserte premien/gaven.

4. Utfordringer, oppdrag og puslespill

4.1 For å få fremdriften sin målt, må spillere melde seg på ved å trykke på «Start»-knappen i Utfordringer-vinduet. Hender og/eller spill spilt før påmelding vil ikke telle mot fremdriften.

4.2 Minste kvalifisert innsats og/eller innkjøpsnivå vises i Utfordring-vinduet ditt og vil avgjøres basert på tidligere spillhistorikk og preferanser.

5. Helse og sikkerhet

5.1 Du må overholde alle helse- og sikkerhetsretningslinjer og/eller instrukser som måtte bli gitt av oss, eller som du ellers bør være oppmerksom på vedrørende din deltakelse i en kampanje, og overholde alle gjeldende lover og regler som skal overholdes. Dersom du ikke etterlever instruksjoner som gis, kan det resultere i at du diskvalifiseres fra kampanjen.

5.2 Du må ta de nødvendige grep for å sikre din egen helse og sikkerhet når du deltar på arrangementer eller aktiviteter som utgjør en del av kampanjen eller premien/gaven. Enhver oppførsel vi anser for å utgjøre en medisinsk, sikkerhets- eller helsemessig risiko (inkludert, uten begrensning, misbruk, enten fysisk eller psykisk) vil lede til at du umiddelbart blir diskvalifisert.

5.3 Du må ta de nødvendige grep for å sikre sin egen helse og sikkerhet når du deltar på arrangementer eller aktiviteter som utgjør en del av kampanjen eller premien. Deltagere anerkjenner at deltagelse i kampanjen gjøres på egen risiko.

5.4 Du må varsle oss om medisinske eller andre tilstander som kan innebære at vedkommende ikke er skikket til å delta i kampanjen. Dette må skje så snart deltageren blir klar over forholdet. Vi forbeholder oss retten til å si opp din plass i kampanjen eller tildelingen av en premie eller gave til deg (hvis aktuelt) dersom, etter vårt skjønn, du har utsatt deg selv eller andre for risiko for sykdom eller skade, eller ved kansellering, avbrytelse eller oppsigelse av kampanjen.

6. Eierskapsrettigheter

6.1 Denne Klausul 6 skal kun gjelde i tilfeller hvor en kampanje krever at du sender innhold til vurdering av oss som en del av metoden for deltakelse for den kampanjen, og inkluderer, men er ikke begrenset til, noveller, artikler, blogger, audiovisuelle opptak og fotografier (samlet omtalt som «Innhold»).

6.2 Du garanterer og påtar deg herved at du er eieren av alt materiale og elementer i innholdet du kan sende, og at du er autorisert og har skriftlig tillatelse til å bruke og utnytte innholdet som en del av hvilken som helst kampanje, og har sikret alle nødvendige tillatelser, autorisasjoner og godkjennelser for å inkludere personer eller materiale som vises i ditt innhold. I tillegg bekrefter du at ved å sende inn Innholdet, gir du oss herved ubetinget, irreversibel, ikke-eksklusiv, royalty-fri, fullt overførbar, evigvarende verdensomspennende lisens til å bruke, publisere eller sende, til å autorisere tredjeparter å bruke, publisere eller sende innholdet i ethvert format og på enhver plattform, enten med kjennskap nå, eller senere uten noen godtgjørelse til deg eller noen tredjepart som deltar i innholdet på noen måte.

6.3 Du garanterer at innholdet ditt ikke inneholder eller inkluderer eller bruker noen som er under 18 (atten) år, er rasistisk, ufint, truende, mobbende, ærekrenkende, villedende, svindlende, invaderende av andres privatliv, fornærmende, eller på andre måter inneholder noe som er ulovlig eller uetisk. Du garanterer at videomateriale du sender til oss ikke bryter noen patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsretter eller andre intellektuelle eller proprietære eller private rettigheter for noen parter eller individer. Du godkjenner å ikke inkludere eller skildre noe i innholdet: (i) som er ment å oppskake eller skade andre; (ii) som gjør til offer, trakasserer, degraderer, eller skremmer en person eller gruppe av personer på grunnlag av noen utillatelig klassifisering, inkludert, men ikke begrenset til, religion, kjønn, seksuell legning, rase, hudfarge, tro, etnisitet, nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, alder, sivilstand, militær status eller funksjonshemming, (iii) som vil utgjøre, eller på annen måte oppmuntre til, kriminell adferd eller gi opphav til sivilrettslig ansvar, eller (iv) som er beregnet for kommersielle formål, herunder, uten begrensning, sending av materiale for å anmode om midler eller å fremme, annonsere eller oppfordre til salg av varer eller tjenester.

6.4 Du erkjenner at når du sender oss ditt innhold, gjør du det på eget ansvar og risiko, og at du er eneansvarlig og fullt ansvarlig for alle elementer som finnes i ditt innhold. Du erkjenner at vi har ingen forpliktelse til å gå gjennom, overvåke, se på, eller redigere noe innhold levert av deg i relasjon til hvilken som helst kampanje.

6.5 Etter innsendingen av innholdet ditt, godkjenner du at vi eller autoriserte tredjeparter på våre vegne, forbeholder oss retten til å nekte å publisere, ta ned, klippe, beskjære eller redigere innholdet etter eget skjønn (og du tillater oss å utføre alt som vi mener nødvendig) og vi er ikke forpliktet til å laste opp, kringkaste og/eller overføre innholdet på vår side eller i noen medier.

7. Begrenset ansvar

7.1 Ved å delta i enhver kampanje samtykker du herved i å slippe, ikke holde og avskrive selskapet vårt, dets lovlige representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, etater og respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter i gruppen vår, fra noen kostnader, utgifter skader, tap krav, handlinger eller saker brakt av deg (eller en tredjepart på dine vegne) («krav»), som et resultat av din deltagelse i kampanjen og/eller noen som helst premier/gaver som kan gis til deg som følge av dette, og vi utelukker fullt ut ethvert ansvar i forhold til slike påstander (annet enn betaling av eventuelle kostnader og utgifter avsatt som del av premien/gaven (hvis noen) med hensyn til kampanjen). Denne begrensningen inkluderer ikke noe ansvar fra vår side til deg for: (i) uaktsomhet; (ii) død eller personlig skade som følge av uaktsomhet fra oss eller våre ansatte; (iii) svindelaktig feiltolkning; eller (iv) ethvert ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses av loven.

7.2 Bortsett fra som tillatt under Klausul 7.1 over, aksepterer du og godtar at så langt det er tillatt av gjeldende lov, uavhengig av form for handling, enten på kontrakter eller annet, skal ikke vi eller gruppen vår, eller dens partnere, inkludert, uten begrensning, deres respektive styremedlemmer, ansatte, etterfølgere eller andre som representerer, være ansvarlige overfor deg eller noen part for: (i) noen indirekte, spesielle, straffeerstatninger, tilfeldige (inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tap av næringsaktivitet og annen fortjeneste, tap av programmer, kostnad for å erstatte utstyr eller programvare eller tap av arkiver, informasjon eller data), eller andre skader som på noen måte fra eller i forhold til din deltakelse i en hvilken som helst kampanje (eller manglende mulighet til å gjøre det samme), selv om vi har gjort oppmerksom på muligheten for slike skader, eller (ii) alle krav henført for eventuelle utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i kampanjen.

7.3 Vi vil ikke kunne påkreves å gjennomføre noen av våre forpliktelser under kampanjen eller med tanke på premien/gaven hvor det ikke er mulig å gjøre dette, som resultat av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll. Vi kan prøve å fremskaffe en alternativ premie/gave, men skal ikke være pålagt å kompensere noen deltagere under slike omstendigheter hvis vi ikke klarer dette.

7.4 Du godtar herved å holde selskapet vårt, dets juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, kontorer og respektive ledere, styremedlemmer og ansatte i gruppen vår fri fra alle kostnader, tap, skader, utgifter og gjeld (herunder for tap av omdømme og goodwill og gebyrer til profesjonelle rådgivere) lidd av oss som oppstår som følge av mislighold av deg når det kommer til dine forpliktelser etter disse reglene, EULA-en, turneringsreglene og de spesielle vilkårene i forbindelse med din unnlatelse å følge alle instruksjoner gitt av teamet vårt eller i forhold til enhver sak vedrørende din deltakelse i kampanjen.

8. Diverse

8.1 Dersom det skulle oppstå uenighet angående noe aspekt av denne kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til, alle saker relatert til utdeling av premier/gaver, en deltakers anledning til å delta i kampanjen, en deltakers handlinger, disse reglene, EULA-en, turneringsreglene eller de spesielle vilkårene, ligger den endelige avgjørelsen hos teamet vårt. Denne avgjørelsen er endelig og bindende og skal ikke være gjenstand for gjennomgang eller anke av deg eller tredjepart.

8.2 Skulle disse reglene stadfeste at bruk av et dommerpanel vil være påkrevd for å avgjøre en vinner basert på subjektiv analyse eller tolkning, vil vi oppnevne én uavhengig person til dommerpanelet.

8.3 Dersom du vinner en kampanje på nettstedet vårt, godkjenner og sier du deg herved enig i at vi kan bruke din personlige informasjon (eksempelvis navnet ditt, brukernavnet ditt og landet ditt) til å identifisere deg som vinner, i samsvar med eventuelle krav loven stiller. Merk deg imidlertid at dersom vi ønsker at du skal delta i reklame- eller markedsføringskampanjer i forbindelse med deltakelsen din i en slik kampanje, vil vi be om ditt skriftlige samtykke på forhånd.

8.4 Disse reglene, EULA-en, turneringsreglene og alle gjeldende spesielle vilkår representerer hele avtalen mellom deg og oss i forbindelse med denne kampanjen som du deltar i, og overskriver alle tidligere representasjoner, avtaler, forhandlinger eller forståelser (muntlig eller skriftlig) mellom oss og deg. Bortsett fra som spesifikt utpekt her, ekskluderes alle vilkår, garantier og representasjoner (som uttrykkes eller impliseres av loven). Ulovligheten, ugyldigheten eller mangelen på å kunne håndheve helheten eller deler av disse reglene har ingen effekt på håndhevingen av resten av reglene.

8.5 Hvis du foretar et uttak under perioden til en innskuddsbonus, før du foretar et kvalifisert innskudd, vil du ikke kunne benytte deg av den bonusen. For å unngå at spillere ikke er kvalifisert uten å vite det, vil en pop-up-beskjed komme opp når du har bedt om å gjøre et uttak eller en overføring, som gjør deg klar over at du mister bonusen hvis du fullfører forespørselen.

8.6 Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake premier/gaver hvis det er grunn til å tro at innskuddet er gjort med onde hensikter, eller at det ikke er gjort med den hensikt at det skal brukes til å spille våre spill med ekte penger.

8.5 Vi forbeholder oss retten til, når som helst, å endre disse reglene, EULA-en, turneringsreglene eller de spesielle vilkårene etter eget skjønn, inkludert å avlyse, endre eller utsette kampanjen hvis vi mener at kampanjen ikke lar seg gjennomføre som spesifisert. Eventuelle endringer i enhver kampanje skal gjøres på nettstedet, og din fortsatte deltakelse i kampanjen anses som en aksept av eventuelle foreslåtte endringene, modifikasjon eller endringer.

8.8 Disse reglene og alle forhold som er relatert til disse, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Malta. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende hvilken som helst kampanje og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i denne klausulen skal begrense adgangen vi har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon.

Dersom du har spørsmål om en kampanje, er det bare å ta kontakt med kundeservice.

Oppdatert mars 2020.

Slik foretar du innskudd

Slik foretar du innskudd

Spill kasinospill på farten med appen, tilgjengelig på iOS og Android.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om kasinospill

Casino Games FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar om å spille kasinospill hos PokerStars.

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill nå. Innskuddene er raske og sikre.