Stars Rewards-programet ‒ rabatter og belønninger («vilkår for rabatter og belønninger»)

Din deltakelse i Star Rewards-programmet skal innebære at du i din helhet aksepterer disse vilkårene og betingelsene.

 1. Ditt Stars Rewards-programmedlemskap og fordelene du mottar er underlagt vår skjønn.

 2. Vi reserverer oss retten til å terminere eller endre Stars Rewards-programmedlemskapet og fordelene etter eget skjønn, når som helst.

 3. Deltakelse i Stars Rewards-programmet er underlagt vilkårene, betingelsene og forskrifter til programmet. Vi forbeholder oss retten til å modifisere, legge til eller slette disse vilkårene for rabatter og belønninger, og du er alltid bundet av disse vilkårene til enhver tid. Du oppfordres til å gjennomgå vilkårene for rabatter og belønninger og de ​​andre Star Rewards-sidene med jevne mellomrom, for å finne ut om vi har endret bestemmelsene.

 4. Vi forbeholder oss enestående rett til å tolke, modifisere og legge til på vilkårene for rabatter og belønninger.

 5. Medlemskap i Star Rewards-programmet er gratis og tilgjengelig for personer som bor i land der slikt medlemskap er tillatt. Deltakelse i enkelte land kan være forbudt etter loven i det respektive landet.

 6. Spillere vil ikke begynne å tjene belønningspoeng eller belønninger før de har meldt seg på Stars Rewards-programmet via «Start nå»-knappen, som du finner ved å trykke på «Start»-knappen.

 7. Bare enkeltpersoner er berettiget til medlemskap i Stars Rewards-programmet.

 8. Medlemskap tilbys etter vårt eget skjønn. Vi kan nekte alle søkere medlemskap. Enhver slik avgjørelse om å nekte medlemskap kan ikke ankes eller gjennomgås.

 9. Belønningspoeng kan ikke overføres, byttes, selges eller omsettes på noen måte.

 10. Belønninger kan ikke overføres, byttes, selges eller omsettes på noen måte. Belønninger kan bare vinnes via spill med ekte penger.

 11. Noen belønninger vunnet i Stars Rewards-kister kan være underlagt omsetningskrav.

 12. Spillere som mottar en belønning med en verdi på over $ 9 999, gir oss rett til å bruke deres navn og skikkelse til markedsføring uten ytterligere kompensasjon. Spillere som mottar en belønning med en verdi som er større enn $ 75 000, godtar å gjøre et intervju med PokerStars og et intervju med pressen som PokerStars velger.

 13. Eventuelt misbruk av Stars Rewards-programmet eller unnlatelse av å følge vilkårene for rabatter og belønninger kan føre til oppsigelse av medlemskapet ditt og inndragning av alle opptjente belønninger, belønningspoeng og StarsCoin. All spillaktivitet som utføres med bedragerske hensikter eller i et forsøk på å motta belønninger uten spill med ekte penger, vil føre til at de aktuelle belønningene kanselleres. Vår lisensavtale for sluttbrukere gjelder også Stars Rewards-programmet.

 14. Vedtak av ansatte og ledelsen angående aspekter rundt Stars Rewards-programmet er endelige.

Om du har noen spørsmål, vennligst kontakt kundeservice.